Në ditën e 9-të të pr otestave në SHBA, “Disney” lajmëroi se do të dhurojë 5 milionë dollarë për disa organizata jo-fitimprurëse si përgjigje për vd ek jen e George Floyd.

“Ne jemi kundër ra cizmit, ne jemi për gjithëpërfshirjen. Ne mbështesim punonjësit tanë me ngjyrë, artistët me ngjyrë, krijuesit dhe të gjithë komunitetin e njerëzve me ngjyrë. Duhet të bashkohemi dhe të ngremë zërin” -thanë përfaqësuesit e “Disney”.