Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, Robin Swann, mbyllja për gjashtë javë e Irlandës së Veriut është në thelb të një kthimi të kufizimeve të qëndrueshme të muajit Mars. Masat e reja do të fillojnë në 26 dhjetor me mbylljen e dyqaneve jo thelbësore pas pragut të Krishtlindjes. Sallonet e flokëve dhe shërbimet e kontaktit do të mbyllen. Pub-et dhe restorantet do të k ufizo hen në shërbimet e largimit.

Ma sa më të rr ep ta do të jenë në fuqi për një javë nga Boxing Day pa asnjë mbledhje të lejuar midis 20:00 GMT dhe 06:00. Swann tha se “ndë rh yrjet e shkurtra dhe të mp rehta” të prezantuara në tetor nuk kishin funksionuar, kështu që ek ze ku ti vi po kthehej në nivelin e kufizimeve që ndihmuan në uljen e niveleve të infeksionit në fillim të vitit. Shkalla e ri prodhimit ose shkalla me të cilën përhapet virusi, aktualisht është 1 deri në 1.2, por ka fr ikë se mund të rritet në mes 1.4 dhe 1.8 gjatë Krishtlindjeve. Organizatat e biznesit kanë paralajmëruar bll okimi i ri mund të “tingëllojë zhu rma e v d e k. jes” për shumë firma. Të enjten, një tjetër 12 v .d ek je të lidhura me Covid u regjistruan në NI dhe kishte edhe 656 raste të tjera të virusit.