Si më poshtë mund të gjeni pesë fakte interesante dhe jo shumë të njohura nga jeta e Ismail Qemalit, plakut të pavarësisë që ngriti flamurin në Vlorë në 1912:

  • Ismail Qemali gjatë gjithë jetës së vet jetoi në këto shtete: Shqipëri, Greqi, Turqi, Itali, Bullgari, Siri dhe për pak kohë në Francë, Angli, Zvicër dhe Gjermani;
  • Ai njihte shkëlqyer gjuhën shqipe, osmanishten, turqishten e re, greqishten e vjetër, latinishten, italishten dhe frëngjishten;
  • Ismail Qemali është kryeministri dhe kryetari i parë në historinë e shtetit shqiptar. Ai qëndroi në krye të qeverisë nga data 28 Nëntor e vitit 1912 deri në 22 janar 1914 për 12 muaj e 56 ditë;
  • Ismail Qemali v diq në rrethana m isterioze në Peruxha të Italisë, pak momente para se të jepte një konferencë për shtyp. Deri më sot nuk ka në fakt një variant eksplicit të vd ekjes së tij, por gjithmonë janë hedhur d yshime;
  • Ismail Qemali është v arrosur dy herë. Herën e parë në shkurt të vitit 1919 në Kaninë, vendin e lindjes dhe paraardhësve të tij, dhe herën e dytë më 28 Nëntor në Vlorë, viti 1932./Lexo.com.al/e.c.