Ndër studiuesit e rëndësishëm të huaj të Ballkanit në shekullin e 19-të përfshihet edhe etnografi dhe gjeologu francez Bue Ami. Në udhëtimet e tij të gjata në Ballkan dhe Shqipëri në veçanti gjatë o kupimit osman, ai ka publikuar studime të rëndësishme ndonëse edhe në disa raste k ontroverse, përfshirë për Shqipërinë. Përtej këtij fakti, në sytë e Bue Ami, duke parë shqiptarët e perandorisë osmane, i konsideron ata si r aca më e bukur në Perandori./Lexo.com.al/e.c.