Fjalët nuk janë të mjaftueshme për të përshkruar të gjithë atë histori që lumi hyjnor i Vjosës mbart mbi shpinën e vet qindra mijëra vjeçare, duke qenë dëshmitare e h eshtur e ngjarjeve k ulmore ndër shekuj dhe duke dhënë kontributin e deritanishëm për vetë sistemin e jetës në zonat ku ajo kalon. Për më tepër mund të ndiqni këtë dokumentar për të thelluar më tej perceptimin e rëndësisë së pazëvendësueshme dhe pabalancueshme nga çdo projekt të lumit Vjosa./Lexo.com.al/e.c.