Me p ushtimin italian të Shqipërisë më 1939, shtetet k undërshtare të Italisë në l uftë, si pasojë e inkorporimit të Shqipërisë me Italinë, n dërprenë marrëdhëniet e tyre me vendin tonë. Në fakt, më 24 qershor 1939 ishin vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me anë të Sekretarit amerikan të Shtetit Cordel Hull që njoftuan për n dërprerjen e punës së Misionit Diplomatik shqiptar në Uashington, e cila funksiononte që prej vitit 1926, si dhe n dërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Vendimin e qeverisë amerikane Hull ia përcolli Faik Konicës i cili shërbente si Ministër Fuqiplotë i emëruar nga Ahmet Zogu. Pavarësisht kësaj, Hull vazhdoi praktikisht të ofronte ndihmë amerikane për çlirimin e Shqipërisë./Lexo.com.al/e.c.