Gjuha e veçantë arbëreshe është një pikë reference për ruajtjen e identitetit kombëtar të arbëreshëve të Italisë të cilët i kanë r ezistuar kohës dhe shpesh herë edhe autoriteteve duke ruajtur brez pas brezi këtë trashëgimi të jashtëzakonshme. Pikërisht për këtë çështje ka shkruar në vitin 1980 gazeta “The Roman Sunday Observer”, një shkrim të titulluar “E drejta për të folur shqip”. Si më poshtë shkrimi në fjalë./Lexo.com.al/e.c.