Për këtë iluzion optik thuhet se mesatarisht njerëzit gjejnë 6 fytra të fshehura në foto. Ekspertët arrijnë t’i shohin të gjitha dhe janë 13. Nëse hyni tek mesatarja do të gjeni 6-8, nëse shihni deri në 10 jeni ekstremisht sensibël, kurse ata më sensibël arrijnë t’i dallojnë të 13-a.

Gjithsesi, nëse shihni 12 ose më shumë është një shenjë e shkëlqyer e një sensi të mirë perceptimi. Para se të shihni zgjidhjen, provoni të gjeni sa më shumë portrete të jetë e mundur.