Ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi Soreca, deklaroi sot se “BE-ja nuk do ta ndalë mbështetjen për sistemin e drejtësisë dhe institucionet e drejtësisë”. Në fjalën e tij në takimin online me përfaqësues të institucioneve shqiptare të drejtësisë dhe partnerë ndërkombëtarë të Komitetit Drejtues të palëve të interesit të projektit të financuar nga BE-ja, Soreca tha se “EURALIUS V ka mbështetur të gjitha institucionet e reja të drejtësisë. Reforma në Drejtësi po jep rezultatet e para të prekshme duke çuar zyrtarë dhe magjistratë të korruptuar para drejtësisë. Askush nuk është mbi ligjin”. “EURALIUS së bashku me PAMECA-n kanë qenë një nga projektet më të rëndësishme të bashkëpunimit në fushën e sundimit të ligjit në Shqipëri. Për BE-në, ka qenë projekti më i madh për sa i përket buxhetit dhe fushëveprimit në fushën e drejtësisë. Projekti ka bashkuar ekspertizën më të mirë të BE-së dhe ekspertizën më të lartë vendore dhe ndërsa flasim, modeli Euralius po përsëritet në Bosnjë & Hercegovinë, në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë”, theksoi Soreca.

Ambasadori Soreca u shpreh se “Euralius po hyn në muajt e fundit të zbatimit të tij (duke përfunduar në dhjetor 2021), por mbetet një mbështetës kryesor në një numër përparësish kryesore të Reformës në Drejtësi”. “Puna për efikasitetin e gjyqësorit, duke mbështetur drejtpërdrejt Gjykatën e Lartë dhe gjykatat e tjera, është për mendimin tim përparësia e përparësive. Përqendrimi në përmbushjen e pritjes kryesore të qytetarëve: dhënia në mënyrë efikase e drejtësisë”, tha Soreca.

Sipas tij, mbështetja e vazhdueshme e kolegëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë vazhdon çdo ditë, përfshirë punën për aktet nënligjore, rregulloret dhe materialet e punës. “Mbështetja për SPAK, megjithëse nuk ishte fokusi kryesor i EURALIUS-it (për shkak të ekspertizës së siguruar nga PAMECA, komisioni ndërkombëtar BKH dhe projekti i ri i BE-së i përqendruar në hetimin financiar, 5.5 milionë euro), EURALIUS ka qëndruar pranë SPAK-ut për ndërtimin e kapacitetit për të ofruar atë që është ndoshta arritja më e dukshme – sigurisht së fundmi – reforma: duke treguar se askush nuk është mbi ligjin, duke sjellë zyrtarë dhe magjistratë të korruptuar para drejtësisë dhe duke konfiskuar pasuritë e grupeve të krimit të organizuar. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se duhet më shumë, por po shohim frytet e reformës dhe të mbështetjes së BE-së”, theksoi Soreca.

Në fjalën e tij Soreca tha se “vërejtja ime e dytë ka të bëjë me konfirmimin se Reforma në Drejtësi mbetet një nga përparësitë kryesore për BE-në në Shqipëri”. “Investimet e BE-së në këtë sektor flasin më shumë se fjalët në këtë drejtim. Mbi 50 milionë euro, në formën e mbështetjes së drejtpërdrejtë buxhetore, granteve dhe formave të tjera të ndihmës deri më tani. Dhe ndërsa Euralius V do të përfundojë në dhjetor, ne tashmë po sigurohemi që të mos lëmë asnjë boshllëk në mbështetjen e BE-së”, tha Soreca.

Soreca theksoi se “nga tani deri në fund të vitit të ardhshëm, do të shohim një projekt të ri kushtuar mbështetjes së Ministrisë së Drejtësisë në rolin e saj koordinues dhe raportues, vazhdimin e mbështetjes për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, një ekip i ri të përkushtuar që ndihmon Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorinë e Përgjithshëm dhe SPAK, si dhe një program të dedikuar kolegësh për Shkollën e Magjistraturës. (Buxheti total i projekteve të reja në proces është 9 milionë euro)”. “EURALIUS dhe çdo projekt i ardhshëm i bashkëpunimit – janë vetëm mjete në duart tuaja. Ato janë aty për t’ju ndihmuar, ato nuk janë zgjidhje për problemet tuaja. Ajo që ka vërtet rëndësi është që ju të tregoni udhëheqje dhe kompetencë për të zgjedhur këshillat e duhura në kohën e duhur. Prandaj, me të vërtetë shpresoj, në çdo moment në kohë, ta shfrytëzoni në mënyrë konstruktive, me një qëndrim të bazuar te zgjidhjet dhe bashkëpunimi, për suksesin e Reformës në Drejtësi”, tha Soreca.