WhatsApp po teston një opsion që i lejon përdoruesit të dërgojnë mesazhe pa përdorur celularin e tyre për të dërguar një mesazh për herë të parë. Aktualisht, WhatsApp është i lidhur me celularin e përdoruesit, pra pajisjet e tjera kanë nevojë që celulari të jetë i lidhur me to për të marrë dhe dërguar mesazhe. Opsioni i ri do të lejojë dërgimin e tyre edhe në rast se celulari nuk ka bateri, madje mund të përdoren njëkohësisht 4 pajisje.

Risia do të testohet fillimisht si një version “beta” për një grup të vogël përdoruesish në mënyrë që të planifikohet dhe përmirësohet performanca përpara se të jetë i përdorshëm nga të gjithë. Edhe në sistemin e ri do të vazhdojë të funksionojë siguria e lartë e mesazheve, të cilat mund të lexohen vetëm nga përdoruesit dhe nuk lejon ndërhyrjen e palëve të treta.