Inflacioni i çmimeve të konsumit në Rumani u përshpejtua për të pestin muaj radhazi në prill për shkak të rritjes së çmimeve ushqimore dhe joushqimore, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Statistikave. Çmimet e konsumit u rritën me 13,8% në terma vjetorë në prill, më shpejt se rritja prej 10,2% e muajit mars.

Çmimet e ushqimeve u rritën me 13,5% çdo vit në prill dhe çmimet joushqimore u rritën me 16,3%, ndërsa kostot e shërbimeve shënuan një rritje prej 7,1%. Në bazë mujore, çmimet e konsumit u rritën me 3,7% në fillim të tremujorit të parë.

Indeksi i harmonizuar i BE-së (HICP) u rrit me 11,7% pas një rritjeje prej 9,6% në muajin mars. Krahasuar me muajin paraardhës, HICP në muajin prill u rrit me 2,4%.