GJKKO pranon familjarët e viktimave të Gërdecit si palë në proces.

290 persona, mes tyre të dëmtuar dhe familjarë të viktimave do të kontaktohen nga gjykata.