Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregut ka gjobitur Meta Platforms Ireland Ltd dhe kompaninë mëmë Meta Platforms Inc. me 3.5 milionë euro për dy praktika mashtruese tregtare në lidhje me krijimin dhe menaxhimin e llogarive të rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram.

Autoriteti konstatoi se Meta, në kundërshtim me nenet 20, 21 dhe 22 të Kodit të Konsumatorit, nuk i ka njoftuar menjëherë përdoruesit e regjistruar në Instagram nëpërmjet internetit për përdorimin e të dhënave të tyre personale për qëllime komerciale.

Në kundërshtim me nenin 20 të Kodit të Konsumatorit, Meta nuk ka menaxhuar saktësisht pezullimin e llogarive të përdoruesve në Facebook dhe Instagram. Në veçanti, Meta nuk ka treguar se si vendos të pezullojë llogaritë e Facebook (qoftë pas një kontrolli të automatizuar) dhe nuk u ka dhënë përdoruesve të Facebook dhe Instagram informacione mbi mundësinë e kontestimit të pezullimit të llogarive të tyre.