Trupat e For cës sonë Tokësore vijojnë rritjen e kapaciteteve ope raci onale. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka ka publikuar një video që tregon testimin e forcave të ushtrisë së Bata lionit të III të këmbësorisë në Poshnje. Sipas saj, testi i tyre zgjati për 72 orë pa ndërprerje për të provuar aftësitë e efektivëve në ske narë të ndryshëm, ditën dhe natën. Xhaçka theksoi se trupat ushta rake testuan aftësitë për krijimin e pikave të kontrollit në mjedise jo të sigurta dhe terren të panjohur, shpërndarjen në situata të tens ionuara, goditjen e objektit, e deri patrullimin në këmbë dhe me mjete.

Postimi i plotë: Trupat e For cës sonë Tokësore vijojnë rritjen e kapaciteteve operacionale. Batalioni i III i këmbësorisë në Poshnje testoi për 72 orë pa ndërprerje aftë sitë e efektivëve në skenarë të ndryshëm, ditën dhe natën.
Trupat testuan aftësitë për krijimin e pikave të kontrollit në mjedise jo të sigurta dhe terren të panjohur, shpërndarjen e tur mave në situata të tens ionuara, god itjen e objektit, e deri patrullimin në këmbë dhe me mjete.