Nga Connor Fiddler/ Gjatë L uftës së Ftohtë, eshtablishmenti amerikan i politikës së jashtme iu desh të zhvillonte mekanizma gjithëpërfshirës për t’iu k undërvënë fushatave të n dikimit sovjetik. Jo vetëm që Shtetet e Bashkuara kishin nevojë për një Departament të fortë të Shtetit për t’u angazhuar në diplomacinë tradicionale të përqendruar mbi shtetin, por edhe rrjete të sofistikuara të mbledhjes së inteligjencës, strategjitë u shtarake globale dhe operacionet afatgjata të f uqisë së butë. Që nga shembja e Bashkimit Sovjetik, vendet kanë riorientuar kryesisht energjitë e tyre diplomatike në një qasje tradicionale të përqendruar në shtet. Sot, kjo ndodh kryesisht aty ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara. Sidoqoftë, përballë një Kine në rritje, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre duhet të zhvillojnë një qasje më të nuancuar për të bashkëvepruar me politikën e jashtme kineze.

Qëllimi i politikës së jashtme kineze është të ndihmojë në sigurimin dhe legjitimimin e s undimit njëpartiak në Kinë. Ata kanë tre institucione kryesore për të promovuar këtë qëllim: Ministria e Punëve të Jashtme, Departamenti i Ndërlidhjes Ndërkombëtare dhe Departamenti i Punës së Frontit të Bashkuar. Secili luan një rol unik në mbështetjen e jetëgjatësisë së Partisë Komuniste Kineze (CCP), transmeton lexo.com.al.

Shteti

Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) është organi më i shquar për politikën e jashtme kineze, i ngarkuar me kryerjen e diplomacisë shtet më shtet. Sidoqoftë, pavarësisht se është institucioni respektiv i Departamentit të Shtetit të SHBA, ato nuk duhet të barazohen. Ndërsa Departamenti i Shtetit është në thelbin e procesit të politikëbërjes së jashtme të SHBA, MPJ është dorëhequr nga sigurimi i skeletit logjistik për zbatimin dhe mesazhet e politikës së jashtme. Për shembull, Ministri i Jashtëm Wang Yi nuk është diplomati më i lartë i Kinës. Në fakt, Wang nuk është as anëtar i Komitetit të fuqishëm të Byrosë Politike. Kjo nderim është rezervuar për Yang Jiechi, kryetarin e Komisionit Qendror të Punëve të Jashtme të CCP, organi më i lartë i politikëbërjes së jashtme

Komisioni Qendror i Punëve të Jashtme, i formuar në 2018, ishte një krijim i Xi Jinping në mënyrë që të ushtronte më shumë ndikim personal dhe partiak mbi politikëbërjen e jashtme. Është në këtë organ që interesat e CCP debatohen dhe përcaktohen me përparësi. Kjo e la MPJ-në kryesisht të i zoluar nga procesi i hartimit të politikave dhe tani vepron si krahu k ritik operativ i PKP-së. MPJ do të vazhdojë të luajë një rol integral në politikën e jashtme kineze ndërsa e kzekuton përparësitë e Xi Jinping. Sidoqoftë, një analizë që mbështetet vetëm në MPJ do të jetë j oadekuate; zgjerimi i fushës për të përfshirë institucione të tjera do të lejojë një hulumtim më gjithëpërfshirës të politikës së jashtme kineze, transmeton lexo.com.al.

Partia

Ndërsa MPJ zhvillon politikën e jashtme për shtetin, partia ka departamentin e saj për të promovuar një axhendë të veçantë të politikës së jashtme. Departamenti i Ndërlidhjes Ndërkombëtare i CCP (ILD) merr shumë pak vëmendje në mediat e huaja, pavarësisht rolit të tij kritik në mbështetjen e CCP. Ndërsa MPJ zhvillon diplomaci tradicionale shtet më shtet, ILD kryen diplomacinë e qetë të ndërveprimeve palë-me-palë.

ILD luan një rol të rëndësishëm dhe unik strategjik në diplomacinë e CCP. Historikisht, ajo u përdor për të promovuar lidhjet me partitë e tjera komuniste dhe socialiste. Sot, mandati është zgjeruar për të përfshirë të gjitha partitë politike. Ajo ka për detyrë të identifikojë politikanë ambiciozë dhe të talentuar brenda partive në pushtet dhe opozitës për qëllimin e ndërtimit të mbështetjes për qëllimet e politikës së jashtme kineze.

Një nga përparësitë e ILD është krijimi i mbështetjes popullore globale për Nismën Belt and Road të Kinës (BRI). BRI është një projekt ambicioz i shpallur në 2013, i krijuar për të rritur ekonominë kineze. Ai përfshin shumë komponentë, por në thelb, ai përdor kredi në shkallë të gjerë infrastrukture për të eksportuar kapacitetin e tepërt të brendshëm dhe për të krijuar tregje të reja për mallrat e prodhuara kineze. Në dhjetor, ILD mbajti një konferencë të madhe virtuale që synonte të promovonte BRI. Konferenca mburrej me shumë pjesëmarrësit e profilit të lartë, duke përfshirë disa ish-kryeministra. Këto programe në terren janë të shpeshta dhe të dizajnuara për të synuar personalitete me ndikim tek të cilët CCP mund të mbështetet për të promovuar interesat e Kinës, transmeton lexo.com.al.

ILD përdor disa mekanizma; një nga më të suksesshmit është trajnimi i kuadrove. Trajnimi i kuadrove është një komponent thelbësor për të ndikuar në operacionet e ILD. Duke qenë tërheqës nga udhëtimet falas në Kinë, financimin e programeve dhe kurset e trajnimit profesional, ILD tërheq politikanët dhe anëtarët e medias që t’i nënshtrohen trajnimit p ropagandistik. Për shembull, në 2014 dhe 2015, rreth 2,000 zyrtarë të African National Congress (ANC) i Afrikës së Jugut, i cili ka qeverisur vendin vazhdimisht që nga viti 1994, morën kurse të trajnimit politik nga CCP. CCP madje kontribuoi me fonde për shkollën e partisë ANC, modeluar nga një akademi e ngjashme udhëheqëse në Shanghai. Për më tepër, ILD dërgon kompani mediatike të drejtuara nga shteti si Xinhua për të trajnuar dhe administruar organizata të tjera shtetërore të medias. Ky program siguron që audiencat e brendshme të huaja në vendet e tjera nuk angazhohen me histori k ritike ndaj CCP dhe në vend të kësaj po lexojnë për përfitimet e BRI.

ILD kryen atë që Dr. David Shambaugh e ka quajtur një “diplomaci të qetë”. Udhëtimet, delegacionet dhe konferencat e tyre nuk vijnë me zbukurimet zyrtare që pasojnë ambasadorët. Sidoqoftë, puna e tyre është po aq thelbësore dhe rezulton në fitime afatgjata. Konkurrenca SHBA-Kinë është shumë-dimensionale dhe të kuptuarit e punës së ILD është thelbësore, transmeton lexo.com.al.

Populli

Operacioni përfundimtar dhe më kompleks i politikës së jashtme i kryer nga CCP është përpjekja e Departamentit të Punës së Frontit të Bashkuar (UFWD). UFWD luan një rol unik dhe ambicioz në strategjinë e politikës së jashtme të Kinës. Ndërsa MPJ synon shtetin dhe ILD synon partinë, UFWD synon njerëzit. Shpesh referuar si një nga “a rmët magjike” të Kinës, UFWD përfshin disa divizione të PKK dhe qeverive. Zyra e Punëve të Kinezëve Jashtë Vendit është më t inëzareja. Një nga mandatet e tyre është që të kontaktojnë diasporën kineze prej 40 milion banorësh, të përqendruar kryesisht në Azinë Juglindore, por jo ekskluzivisht.

Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, UFWD përpiqet shumë për të kontrolluar rrëfimin brenda gazetave në gjuhën kineze. Kjo ka rezultuar në artikuj që nënvizojnë udhëheqjen e Xi Jinping dhe minimizojnë v dekjet e aktivistëve të të drejtave të njeriut si Liu Xiaobo. Qëllimi i kësaj strategjie është i thjeshtë: krijimi i kërkesës së brendshme për politikat pro-CCP. Në një fjalim të fundit në Këshillin Kombëtar për Marrëdhëniet SHBA-Kinë, Yang Jiechi deklaroi një linjë shpesh të përsëritur se Kina nuk ndërhyn në punët e brendshme të vendeve të tjera. Sidoqoftë, UFWD u krijua pikërisht për këtë qëllim, transmeton lexo.com.al.

Një element tjetër k ritik është s hfrytëzimi i Kapitalistëve të Kuq të Kinës. Kapitalistët e Kuq fillimisht u menduan të ishin klasa profesionale e biznesit që do të reformonte PKP nga brenda dhe do ta fuste Kinën në një demokraci. Sot, Kapitalistët e Kuq janë përhapur në të gjithë botën për të përhapur ofertat e partisë në botën e biznesit.

Gjatë epokës së reformës, ndikimi i partisë në ndërmarrjet private ishte sipërfaqësor. Sot, krahu i brendshëm i UFWD po detyron indoktrinimin e r reptë ideologjik të ndërmarrjeve private. Ndërsa kompanitë private kineze bëhen më të d yshimta për ndërhyrjen e shtetit, vendet do të jenë më të prekshme nga v jedhjet e teknologjisë, d obësitë e sigurisë kombëtare dhe kërkesat e CCP. Kompanitë si Huawei dhe TikTok janë shembuj perfekt se si korporatat private mund të përdoren për qëllimet e palëve.

Ndërsa UFWD po merr më shumë vëmendje brenda literaturës akademike, kompanitë e mëdha mediatike dhe politikëbërësit ende nuk e kanë kuptuar rëndësinë e këtij institucioni. UFWD ka një mandat në rritje të shpejtë dhe mbështetje politike. Është një shtyllë thelbësore e politikës së jashtme të PKP dhe meriton hulumtime të mëtejshme, transmeton lexo.com.al.

Përfundimi

Ndërsa studiuesit vazhdojnë të d ebatojnë nëse Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë në një l uftë të re të ftohtë, fakti mbetet që të dy vendet kanë hyrë në një formë të k onkurrencës afatgjatë. Për shkak të natyrës së ngritjes së Kinës, ko nkurrenca është më e shumanshme sesa k onkurrenca me Bashkimin Sovjetik. Për të k onkurruar me Kinën, Shtetet e Bashkuara duhet të zhvillojnë një kuptim më gjithëpërfshirës të institucioneve kineze të politikës së jashtme. Ky artikull u krijua për të ngritur dukshmërinë e dy shtyllave kryesore të politikës së jashtme kineze që shpesh nuk përmenden. ILD dhe UFWD do të zgjerohen ndërsa ambiciet e Kinës rriten. Kuptimi i qëllimeve dhe mekanizmave të tyre tani mund të ndihmojë Shtetet e Bashkuara gjatë rrugës./TheDiplomat/Lexo.com.al/e.c.