Presidenti Biden ka premtuar të vendosë demokracinë në majën e s hpatës së politikës së jashtme të SHBA pas katër vitesh n eglizhimi. Nuk është kurrë shumë shpejt. Nga Myanmar në Bjellorusi, forcat demokratike janë nën rr ethim. D espotët kanë mësuar se si të kontrollojnë shoqërinë civile dhe të b urgosin gazetarë, avokatë, klerikë, blogerë, kandidatë të opozitës dhe pothuajse këdo që k undërshton su ndimin e tyre. Z. Biden ka një mundësi për të zhvilluar një mendim të ri se si liria mund të mbrohet më mirë. S anksionet kundër kombeve dhe individëve kanë vendin e tyre. Shumë prej atyre që janë s hënjestruar nga Global Magnitsky Act – s hkelës të r ëndë të të drejtave të njeriut – meritojnë të d ënohen dhe jo pa arsye. Të enjten, administrata e Biden vendosi k ufizime të reja të vizave për 43 zyrtarë në Bjellorusi të cilët janë bashkëpunëtorë në m inimin e demokracisë, shtuar atyre 66 të s anksionuar më parë. Por s anksionet janë instrumente të p rerë dhe të n gadaltë. Shumë t iranë dhe ithtarët e tyre mund të jetojnë pa Disney World. Ajo që u duhet Shteteve të Bashkuara dhe demokracive të tjera janë mënyra më potenciale për të kundërs ulmuar.

Këto metoda duhet të ndihmojnë në mënyrë efektive legjionet e njerëzve të guximshëm që dalin në rrugë për të kundërshtuar re gjimet a utoritare. Në Bjellorusi, ata kanë d emonstruar kundër Presidentit Alexander Lukashenko, i cili v odhi zgjedhjet e gushtit dhe ka nisur një valë arr estimesh këtë javë kundër gazetarëve dhe aktivistëve të të drejtave të njeriut. Të enjten, një gjykatë në Bjellorusi d ënoi dy gazetarë, të dy gra, me dy vjet burg për kryerjen e punës së tyre, duke filmuar p rotesta kundër z. Lukashenko. Në Myanmar, i njohur gjithashtu si Birmania, po zhvillohet një f ushatë m asive e m osbindjes civile kundër g rushtit të shtetit u shtarak. Në Rusi, të rinj të vendosur kanë p rotestuar ndaj arr estimit k apriçioz të liderit të opozitës Alexei Navalny, transmeton lexo.com.al.

Të flasësh me f orcë dhe hapur, siç bëri z. Biden për Myanmar, është thelbësore dhe u jep d emonstruesve të rrugës një n xitje. Por një strategji e re është e nevojshme për të mbrojtur demokracinë. Pjesa e d obët e shumë r egjimeve a utoritare është v jedhja e burimeve nga disa të favorizuar, të ekspozuar shkëlqyeshëm në Rusi nga z. Navalny dhe gazetaria që i përshtatet pushtetit. Demokracitë duhet të marrin borxh nga puna e pioniere në YouTube për të përdorur teknologjinë – imazhe satelitore, regjistrime të celularëve, të dhëna lëvizjeje dhe media sociale – për të zbuluar h ajdutërinë dhe d yfytyrësinë.

Demokracitë mund të fuqizojnë më tej qytetarët e rrethuar me kanale komunikimi elastike dhe të forta që d iktatorët i m ohojnë. Roli i rëndësishëm që Telegram ka luajtur në Bjellorusi ofron një mundësi të shkurtër të mundshme. Kështu bën edhe përdorimi i imazheve satelitore për të zbuluar kvampet e pvërqendrimit për Ujgurët në Kinë, ose përdorimi i dronëve, të vendosur për të marrë pamjet video të pallatit monstër të Presidentit Vladimir Putin pranë Detit të Zi. Një tjetër risi janë grupet joqeveritare të të drejtave të njeriut në Myanmar, Bjellorusi dhe Rusi që regjistruan arr estimet dhe ndalimet në internet, duke ekspozuar përdorimin e papërpunuar dhe a rbitrar të p ushtetit policor, transmeton lexo.com.al.

Ligjet duhet të a shpërsohen për të parandaluar që fitimet e p ista të këtyre d iktatorëve të mos f shihen dhe pastrohen jashtë vendit. Të qëndrosh kryelartë për demokracinë është një projekt afatgjatë. Tani është koha që Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera të zhvillojnë ide të reja dhe të zbatojnë një strategji të gjerë për të filluar përballjen me t iranët ballë për ballë, atje ku ata jetojnë./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.