Kongresi miratoi një nen të vetëm të g jykimit kundër z. Trump në 13 janar. Dhjetë republikanë u bashkuan me demokratët e Kongresit për miratimin, duke e bërë atë votimin më mbipartiak për një g jykim presidencial në historinë amerikane. Ky nen dhe një përmbledhje e depozituar nga nëntë demokratët që ndjekin çështjen në g jyqin e kësaj jave, argumentojnë se z. Trump n xiti dhe është p ërgjegjës për k ryengritjen. Ai kaloi muaj duke pretenduar se ai, jo z. Biden, fitoi zgjedhjet e nëntorit të kaluar, të cilat iu “v odhën” atij. Gjykata të shumta në të gjithë Amerikën nuk gjetën prova për të mbështetur këtë pretendim, megjithatë ai vazhdoi ta bëjë atë – duke u mbështetur edhe tek zyrtarët e zgjedhur në shtetet k ritike për të s hkelur ligjin e shtetit dhe ta shpallin atë fitues. Disa zyrtarë republikanë që mbështetën nenin morën k ërcënime me v dekje nga mbështetësit e Trump; Gabriel Sterling, një republikan nga Georgia, paralajmëroi, “dikush do të v ritet” për shkak të retorikës z jarrvënëse të z. Trump. Z. Trump nuk e përfilli atë. Ai u tha mbështetësve të tij të merrnin pjesë në një “p rotestë të madhe në D.C. në 6 janar. Të jeni aty, do të jetë ç menduri!”.

Turma në atë t ubim, sipas a kuzave të demokratëve, “përfshinte shumë që ishin të a rmatosur, të z emëruar dhe të rrez ikshëm”. Para se z. Trump ta adresonte atë, Rudy Giuliani, avokati i tij i çrr egullt, bëri thirrje për “gjykim me b etejë”, dhe Donald Trump i riu, paralajmëroi republikanët që mund të votonin për të çertifikuar rezultatet e zgjedhjeve – siç ishin ligjërisht të d etyruar të bënin – “ne po vijmë për ju”. Z. Trump u shfaq, duke i thënë t urmës që “të l uftonte si f err”. Pastaj, sipas a kuzave të demokratëve, ai “i drejtoi drejt Kapitolit, duke deklaruar se ju nuk do ta ktheni kurrë vendin tonë me d obësi. Ju duhet të tregoni f orcë dhe duhet të jeni të f ortë”. Kjo, siç demokratët argumentojnë në rezolutën e tyre të f ajësimit, çoi në nxitje, e cila “k ërcënoi integritetin e sistemit demokratik, ndërhyri në tranzicionin paqësor të pushtetit dhe d ëmtoi një degë të barabartë të pushtetit” – të gjitha këto arsyetojnë f ajësimin ,transmeton lexo.com.al.

Dosja e paraqitur nga avokatët e z. Trump ofron dy kundër-argumente kryesore. E para është se procedimi është antikushtetues sepse z. Trump nuk është më në detyrë. Ky argument qëndron në një lexim hiperliteral të seksioneve të fajësimit të kushtetutës, të cilat shprehen pjesërisht, “g jykimi në rastet e f ajësimit nuk do të shtrihet më shumë sesa nga largimi nga detyra dhe s kualifikimi për të mbajtur dhe shijuar një detyrë nderi”. Fjala “dhe”, argumentojnë avokatët e z. Trump, bën që zyra aktuale të ketë një kufizim të g jykimit – një pretendim në k undërshtim me historinë: Senati gjykoi (dhe liroi) William Belknap, sekretar i l uftës, më 1 gusht 1876, katër muaj pas ai u largua nga zyra.

Kundër argumentimi i dytë është se fjalimi i z. Trump në t ubimin e 6 janarit dhe pretendimet e tij se zgjedhjet u “v odhën” prej tij, të dy mbrohen nga klauzola e fjalës së lirë të Amendamentit të Parë. Avokatët e tij nuk munden të mbështesin pretendimin e tij për fitimin e zgjedhjeve, por argumentojnë se “ekzistojnë prova të pamjaftueshme mbi të cilat një jurist i arsyeshëm mund të konkludojë” se deklaratat e tij ishin të vërteta ose të rre me. Sigurisht, shumë deklarata presidenciale mund të mbrohen si nga Amendamenti i Parë, ashtu edhe të jenë potencialisht të g jykueshme. Një President i cili tha, për shembull, se “Kina mund të p ushtojë Amerikën përmes porteve të bregdetit perëndimor; Unë e kam pozicionuar u shtrinë poshtë”, ndoshta nuk do të qëndronte për shumë kohë në detyrë. Ky argument i z. Trump gjatë kohës së tij në detyrë pasqyron d ështimin e tij për të kuptuar që fjalët e një Presidenti kanë më shumë rëndësi se fjalët e një qytetari të zakonshëm. Është një gjë që një telefonues në një radio-emision të pretendojë se zgjedhjet janë v jedhur dhe të n xisë një m arshim në Kapitol; është krejt tjetër që një President me peshën e plotë të zyrës së tij prapa tij ta bëjë këtë, transmeton lexo.com.al.

G jyqi ndoshta do të jetë i shpejtë, mbase dy javë. Për rezultatin nuk ka shumë dyshime. Në fund të muajit të kaluar, të gjithë senatorët republikanë, përveç pesë, mbështetën një m ocion nga Rand Paul i Kentucky duke pohuar se p rocedimi është antikushtetues. Provat nuk janë k omplekse dhe administrata e Biden është e e tur të kthejë Senatin prapa për të konfirmuar gjyqtarët dhe për të votuar agjendën e saj legjislative. Avokatët e z. Trump nuk pranuan një ftesë që klienti i tyre të dëshmonte në mbrojtjen e tij. Pak gjëra do të fitoheshin nga paraqitja e tij. Argumentet e avokatëve të tij ndoshta do t’u sigurojnë republikanëve justifikimin e duhur për ta liruar./TheEconomist/Lexo.com.al/e.c.