Nga Jonathan Kennedy/ Në ato ditë të qeta para se koronavirusi të s hkatërronte jetën tonë, teoritë e paqarta të k omplotit për efektet e rr ezikshme të vaksinave dukej të ishin një ekscentricitet që Evropa mund të përballonte. Një sondazh global i kryer nga Wellcome Trust në vitin 2019 tregoi një besueshmëri tr onditëse të ulët për vaksinat në kontinent, me rezultate veçanërisht al armante në Francë: Më pak se gjysma e popullsisë ishte dakord me deklaratën se “vaksinat janë të sigurta”. Por nëse h ezitimi për vaksinat shkaktoi një farë s hqetësimi në atë kohë, politikëbërësit mund të n gushëllojnë veten me nocionin që s ëmundjet i nfektive paraqesin një k ërcënim të k ufizuar për shëndetin publik në Evropë. Merrni për shembull fruthin. Thashethemet për një lidhje midis vaksinës MMR dhe a utizmit – një ide e paraqitur në vitet 1990 nga shkencëtari Andrew Wakefield, hulumtimi i të cilit është rrëzuar – çuan në rënien e mbulimit të vaksinave dhe një rritje prej 20 herë të rasteve të fruthit në Evropë midis 2016 dhe 2019. Dhe akoma, Evropa, falë sistemeve të saj shëndetësore relativisht të mirëpajisura, arriti të shmangte v dekjet e përhapura.

Në atë kohë, mbaj mend të pyes veten nëse e vetmja gjë e aftë për të përmirësuar qëndrimet ndaj vaksinave ishte një s hpërthim i një s ëmundjeje i nfektive aq vd ekjeprurëse që do të tr ondiste njerëzit nga vetëkënaqësia e tyre. Nuk mund ta imagjinoja sa shpejt do të vihej në provë kjo hipotezë. Pas 18 muajsh, p andemia e koronavirusit ka ngritur rezervat e besimit ndaj vaksinave në nivele të papara. Shumë njerëz që dikur do të kishin p aragjykuar paraprakisht, tani janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të marrë dozën sepse ata kanë provuar ndikimin e kësaj pl age nga dora e parë dhe e kuptojnë se vaksinat sigurojnë rrugën e vetme nga bll okimi i vitit të kaluar. Por për të tjerët, specifikat e vaksinave COVID-19, veçanërisht shpejtësia me të cilën ato u zhvilluan dhe miratuan, kanë ngjallur “sensin e merimangës” se shteti dhe kompanitë farmaceutike po fs hehin prova të efekteve anësore të rr ezikshme. Shqetësime të tilla, nëse janë të kuptueshme, janë të pajustifikueshme. Të gjitha vaksinat – përfshirë vaksina AstraZeneca – kanë kaluar testime të rr epta, transmeton lexo.com.al.

Është e drejtë të supozohet se vendet që p ezulluan përdorimin e vaksinës AstraZeneca në fillim të kësaj jave pas raporteve për disa raste të mpiksjes së gjakut, e bënë për të parandaluar një rre zik. Ata ndiejnë nevojën për të treguar se janë të gatshëm të ndërmarrin çdo hap të nevojshëm për t’u siguruar që vaksinat janë të sigurta. Dhe në parim, është e drejtë të jesh i kujdesshëm – veçanërisht duke pasur parasysh brishtësinë e besimit ndaj vaksinave në Evropë. Sidoqoftë, çdo përgjigje duhet të jetë proporcionale me rre zikun. Siç ka treguar qartë David Spiegelhalter, profesor i të kuptuarit publik të rr ezikut në Universitetin e Kembrixhit, lidhja e supozuar midis vaksinës AstraZeneca dhe mpiksjes së gjakut duket se është e rr eme: Nga 5 milion njerëz të vaksinuar, u raportuan 30 “ngjarje tromboembolike”, të cilat është më pak sesa mund të pritet të shihet në një popullsi të plakur në kohë normale. Të enjten, Agjencia Evropiane e Barnave përsëriti se vaksina është e sigurt dhe efektive – dhe se përfitimet e saj tejkalojnë shumë rr eziqet e mundshme. Vendet që p ezulluan vaksinën e AstraZeneca në një përpjekje për të siguruar popullsinë e tyre kanë nënvlerësuar pasojat e mundshme të padëshiruara të veprimeve të tyre.

Fakti që ps eudo-shkenca e Wakefield rreth vaksinës MMR dhe a utizmit mbetet kaq me ndikim sot tregon se sa e rr ezikshme dhe e g abuar mund të jetë dez informimi për vaksinat. Është e drejtë të thuash që publiku i gjerë nuk ka aftësinë e Spiegelhalter për të kuptuar rr ezikun. Hulumtimet e fundit kanë d emonstruar se njerëzit me aftësi të ulëta në numërim kanë më shumë gjasa të besojnë në dez informata në lidhje me koronavirusin. Kjo është arsyeja pse është thelbësore që politikëbërësit të komunikojnë një mesazh të qartë dhe të qëndrueshëm se vaksinat janë të sigurta dhe efektive. Për fat të k eq, vendimi i qeverive për të p ezulluar vaksinën AstraZeneca ka b altosur ujërat. Mesazhet e tyre të përziera do të m inojnë në mënyrë të pashmangshme besimin në vaksinat që supozohet të jetë një “workhorse” i programeve të imunizimit sepse është relativisht i lirë, si dhe i lehtë për tu ruajtur dhe transportuar. Si rezultat, ka shumë të ngjarë që tani, një numër në rritje i njerëzve të r efuzojnë të marrin vaksinën AstraZeneca dhe të kërkojnë më tepër vaksina të tjera, që supozohet të jenë më të mira, transmeton lexo.com.al.

Ne pamë një pararendës të këtij reagimi publik disa javë më parë kur agjencitë rregullatore gjermane dhe franceze nuk lejuan që të moshuarit të bënin vaksinën AstraZeneca, duke çuar në një grumbullim të madh të vaksinave të papërdorura që mund të kishin shpëtuar shumë jetë. Aktorët evropianë të shëndetit publik tashmë po flasin hapur për nevojën e një “rehabilitimi kolektiv” të imazhit të vaksinës pas këtij ep isodi. Nga një perspektivë e shëndetit publik, është një ka tastrofë absolute të kesh miliona vaksina të ndenjura në raftet në depo, veçanërisht kur duket sikur Evropa mund të shkonte në një valë të tretë të koronavirusit. Më shumë njerëz do të s ëmuren dhe më shumë njerëz do të v desin. Bllo kimet do të fillojnë më shpejt, do të jenë më të rre pta dhe të zgjasin më shumë. Kjo do të ketë padyshim implikime politike. Përkundër regjistrimit të një viti ka otik, popullariteti i Boris Johnson është rritur në prapavijë të vaksinave të shpejta të Britanisë. Nga ana tjetër, shfaqja kata strofike e Kristian Demokratëve në pushtet në Gjermani në zgjedhjet shtetërore të javës së kaluar duket se është një q ortim për progresin e ngadaltë dhe të d himbshëm të programit të vaksinave të vendit. Qeveritë e Evropës mund të mendojnë se po bëjnë lojë të sigurt duke pezulluar AstraZeneca. Në realitet, ata po i bëjnë d ëme të patreguara jo vetëm përhapjes aktuale të vaksinave – por edhe për pranimin e vaksinave për dekadat e ardhshme./Politico.eu/Lexo.com.al/e.c.