Qeveritë e p aqëndrueshme të koalicionit janë të zakonshme, por Binyamin Netanyahu ka shkaktuar nivele të reja të p ërçarjes.

Me pothuajse të gjitha votat e numëruara nga zgjedhjet parlamentare të Izraelit në 23 mars, nuk ka asnjë fitues të qartë. Partitë që pritet të mbështesin një qeveri të udhëhequr nga Binyamin Netanyahu, Kryeministri aktual, nuk ka gjasa të fitojnë shumicën e vendeve në Knesset (parlamenti i Izraelit me 120 vende). Por asnjëri nga r ivalët e tij nuk duket se ka mbështetjen e shumicës. N gecja politike nuk është asgjë e re për Izraelin. Ajo ka mbajtur katër zgjedhje në më pak se dy vjet, ku secila nuk ka arritur të prodhojë një qeveri të qëndrueshme. Një palë zgjedhjesh të reja, të cilat do të mbahet këtë verë, është një mundësi e dukshme. Pse izraelitëve u duhen kaq shumë zgjedhje për të formuar një qeveri të re?

Knesset zgjidhet përmes një sistemi përfaqësimi proporcional në të gjithë vendin me një prag elektoral relativisht të ulët (aktualisht 3.25% të votave totale) për partitë që të fitojnë vendet. Asnjë parti e vetme nuk ka fituar kurrë shumicën në Knesset dhe prandaj qeveritë formohen gjithmonë nga koalicioni. Meqenëse këto parti ndryshojnë në pozicionet e tyre dhe zonat elektorale ku ata shërbejnë, koalicionet shpesh janë si çështje fraksionale që nuk kontribuojnë në qeveritë e qëndrueshme. Megjithëse në teori termi i Knesset mund të jetë i gjatë për pesë vjet, ai pothuajse gjithmonë shpërndahet më shpejt. Kjo ishte zgjedhja e 24-të parlamentare e Izraelit në 72 vjet. Por edhe sipas këtyre standardeve jetëshkurtra, katër zgjedhje në më pak se dy vjet janë të pashembullta, transmeton lexo.com.al.

Arsyeja e vërtetë për një n gërç të vazhdueshëm është se në vitet e fundit politika izraelite ka pushuar së qeni e lidhur pothuajse tërësisht me ideologjinë ose politikat. Çështja e vetme që ndan partitë në Knesset është nëse ato janë të përgatitura të bashkohen me një qeveri të udhëhequr nga jetëgjati z. Netanyahu. Partitë e krahut të majtë r efuzojnë për shkak të politikave të tij të krahut të djathtë n acionalist. Por edhe disa parti të qendrës dhe madje edhe të djathta, dikur të gatshme të punojnë me partinë Likud të z. Netanyahu, kundërshtojnë gjithashtu të shërbejnë nën udhëheqjen e tij. Kjo është pjesërisht për shkak të a kuzave të shumta për k orrupsion kundër tij, për të cilat ai aktualisht po gjykohet, dhe pjesërisht për shkak të stilit të tij gjithnjë e më a utokratik të qeverisjes.

Meqenëse pjesa më e madhe e k undërshtimit ndaj z. Netanyahu është më shumë personale sesa ideologjike dhe vjen nga pjesë të ndryshme të spektrit politik izraelit, duke përfshirë n acionalistët hebrenj dhe komunistët arabë, e vetmja gjë për të cilën palët e opozitës mund të bien dakord është dëshira e tyre për të zëvendësuar kryeministër. Një shumicë e vogël e izraelitëve (rreth 55% në sondazhet e fundit) dëshirojnë të shohin z. Netanyahu të largohet, por partitë për të cilat votojnë janë të paafta të bashkohen pas një kandidati alternativ të rënë dakord ose të ulen së bashku në një koalicion. Nëse z. Netanyahu nuk arrin të krijojë një koalicion me një shumicë të vogël, ose opozita të mbledh më në fund veten së bashku, Izraeli mund të drejtohet së shpejti për një tjetër palë zgjedhjesh./TheEconomist/Lexo.com.al/e.c.