Lu ftërat ballkanike të 1912-1913 kishin një objektiv të përbashkët, shpërbërjen e Perandorisë Otomane. Aleanca ballkanike e formuar në l uftën e parë ballkanike nga grekët, serbët, malazezët dhe bullgarët lëshuan një s ulm kundër perandorisë dhe një g arë me kohën midis tyre për të përv etësuar territore të k ontestueshme mes tyre. Pikërisht kjo ko nkurrencë e pa pajtueshme mes tyre solli edhe l uftën e dytë ballkanike në 1913 mes vetë aleatëve ku kësaj here Bullgaria iu kun dërvu Greqisë, Serbisë (dhe Rumanisë) ndërsa në fund Perandoria Otomane u d etyrua të ndërhyjë në favor të Bullgarisë, transmeton lexo.com.al.

Në gjithë këtë histori të përgj akshme, Shqipëria ishte një p re e d obët në or ekset e fuqive të tjera fqinjë të cilët dëshironin të glla bëronin territoret shqiptare. Për të ilustruar situatën dhe përpjekjet kombëtare për të l uftuar me të gjithë këto forca arm iqësore, lexo.com.al ju përcjellë një portret të Shqipërisë të shfaqur në Gazetën Dielli më 13 shkurt 1913, ku ilustrohet Shqipëria duke mbrojtur Shkodrën dhe Janinën nga Mali i Zi – m ajmuni, Greqia – tigri, Serbia – gjarpri./Lexo.com.al/e.c.