Një ndër revistat më me peshë të publikuara nga një patriot i jashtëzakonshëm si Themistokli Gërmenji i cili ishte dhe kryetari i saj, ishte revista “BIBLIOTEKA ZËRI I SHQIPËRISË”. Revista me redaktor  Kristo A. Dako u botua së pari në 1 mars 1915 në Sofje të Bullgarisë, në gjuhët shqipe, frënge dhe angleze. “BIBLIOTEKA ZËRI I SHQIPËRISË” ishte një revistë i një natyre politike, shoqërore, kulturore, si dhe me artikuj nga aktualiteti i kohës./Lexo.com.al/e.c.