Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin prill 2021, shënoi një rritje të ndjeshme me 18.5 herë, krahasuar me prillin e vitit 2020.

Gjithsej sipas raportit të publikuar sot nga INSTAT janë 466.283 qytetarë të huaj dhe shqiptarë që kanë hyrë në territorin tonë në muajin prill 2021.

Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 241.015 ose 19.8 herë më i lartë se i njëjti muaj i vitit paraardhës.

“Ndryshimet në përqindje të treguesve të lëvizjes së shtetasve, janë ndikuar nga masat e pandemisë të vendosura në muajin prill 2020”, bën të ditur INSTAT.

Sipas INSTAT, numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri gjatë 4-mujorit të parë të 2021 është 754.796 duke u rritur me 1,3 herë, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020.

Gjatë tremujorit të parë të 2021, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Kosova ka pasur rritjen më të madhe me 2.1 herë dhe Zvicra me 2 herë, ndërsa uljen më të ndjeshme e ka pasur Greqia me 4.4 herë dhe Anglia me 60,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020.

Ndërkohë daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit prill 2021, janë 449.930 duke shënuar një rritje me 18,8 herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i Shqipërisë gjatë 4-mujorit të parë të 2021, është 961.573 nga 1.110.928 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë.