Një ndër revistat e përmuajshme të botuara nga Diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara ishte revista “TREGTIA SHQIPTARE”. Kjo revistë e botuar në gjuhën shqipe dhe pjesërisht në atë angleze, me editor Anastas Pandele, u botua si fillim në 1921 në Boston të Shteteve të Bashkuara, si një organ i Shtëpisë Tregtare American-Albanian Trading Co. Në kopertinën e revistës “TREGTIA SHQIPTARE” specifikohej slogani i revistës që ishte “Mpron, shton edhe përkrah interesin dhe zhvillimin ekonomik të qytetarit shqiptar”./Lexo.com.al/e.c.