Për pak min, ora 09:00, Ministart e Jashtëm fillojnë mbledhjen e radhes ku pritet sipas burimeve diplomatike që të shqyrtohet mbajtja e konferencës së parë ndërqeveritare mes Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Europian.

Ky informacion hedh poshtë zerat qe u përhapën dje në media për mënjanimin për diskutim për dy vendet ballkanike.

Pritet që sot të ketë diskutim dhe vendimarrje në lidhje me hapjen ekonferencës së parë ndërqeveritare për vendin tonë dhe Maqedoninë e Veriut.