Presidenti Rexhep Tajip Erdogan ka mbajtur një deklaratë zyrtare pas vizitës që pati në Manavgat, ku vazhdojnë zjarret në pyje. Presidenti Erdoğan tha se 50 milionë lira janë dërguar për të plotësuar nevojat urgjente në zonat e prekura nga zjarri. “Ndihma me qira do t’u jepet gjithashtu shtëpive të djegura dhe të dëmtuara. Dëmet në bujqësi, blegtori dhe aktivitete serë do të mbulohen”-tha ai.

Erdoğan deklaroi se huatë për tregtarët pa interes dhe mbështetja urgjente e KOSGEB do të jepen në vendet e shpallura si zona fatkeqësie për shkak të zjarrit dhe se ndërtimi i shtëpive do të fillojë brenda 1 muaji. Presidenti Erdogan tha se brenda një viti, shtëpitë në zonën e katastrofës do të përfundojnë me të gjitha ndërtesat e tyre në përputhje me arkitekturën vendase. Ai deklaroi se në zonat e prekura nga zjarri, të gjitha llojet e pajisjeve, nga tenda deri tek ushqimi, janë në dispozicion të të prekurve.

Lidhur me zonat e prekura nga zjarri, Erdogan tha se sipas nenit 169 të Kushtetutës sonë, zonat e djegura nuk mund të përdoren për qëllime të tjera dhe ripyllëzohen. “Si qeveri që ka rritur pasuritë pyjore të Turqisë, është detyra jonë kryesore të pyllëzojmë çdo zona e djegur me më shumë”- tha ai.