Në dekretin e fundit të miratuar nga qeveria italiane bëhet me dije se të gjithë personat që do të futen në shkollë ose në universitet, përfshirë prindërit e studentëve, duke filluar nga 10 tetori duhet që të tregojnë pasaportën e gjelbër COVID-19.

Mediat vendase bëjnë me dije se pritet që duke nisur nga java e ardhshme qeveria mund të nisë një dispozitë të re që synon të zgjerojë më tej aktivitetin për të bërë të mundur vaksinimin e më shumë se 80 % të moshës mbi 12 vjeç.

“Detyrimi për të paraqitur Pasaportën e Gjelbër vlen për këdo që hyn në një shkollë, por nuk ka të bëjë me ata që përjashtohen nga vaksinimi”, lexohet në projektdekret.

Kontrollet janë përgjegjësi e administratorëve të shkollave dhe, në rastin e personelit jashtëshkollor, edhe për punëdhënësit e tyre përkatës.

Ndër të tjera në dekretin e fundit të miratuar nga qeveria parashikohet që nëse personeli që punon në shkolla, universitete, do të gjenden pas kontrolleve pa pasaportën e gjelbër do të dënohet me gjoba që variojnë nga 400 në 1 000 euro.