Shpërndarja e librave për këtë vit shkollor ka nisur ditën e sotme. Nxënësit deri në klasë të 9-të i përfitojnë falas bashkë me katëgoritë në nevojë të klasave 10, 11 dhe 12.

Së bashku me 16 kategoritë në nevojë të klasave 10-12, numri i nxënësve përfitues shkon në 280 mijë