Relatorja e programit IPA 3 në Parlamentin Evropian eurodeputetja kroate Željana Zovko vë theksin tek bashkëpunimi rajonal në mënyrë që të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor të përfitojnë nga shuma prej 14.5 miliardë Eurosh në shtatë vitet në vijim.

“Ne planifikojmë një paketë të madhe investimesh për Ballkanin Perëndimor që do të mundësonte hapjen e vendeve të reja të punës sidomos për të rinjtë. Ne ju kërkojmë këtyre shteteve që të bashkëpunojnë pasi pa këtë asgjë nuk do të shkojë në drejtimin e duhur. Nuk kemi më në këtë program të IPA 3 financime të ndara sipas secilit shtet ballkanik sepse qëllimi kryesor që qëndron pas këtij financimi në total prej 14 miliardë e 500 milionë Eurosh është jo vetëm bashkëpunimi rajonal, por edhe ripajtimi për ta sjellë këtë rajon në rrugën e duhur, atë evropiane”.

Ndryshe nga periudhat e kaluara financimet janë të kushtëzuara me ecurinë e reformave në këto shtete që janë në rrugën e integrimit evropian.

“Kushtëzimi dhe përmbushja e reformave janë në thelb të dhënies tashmë të këtyre financimeve në një hark kohor shtatë vjeçar sepse pa kërkesën për realizimin e reformave dhe kushteve nuk mund të pranojmë shtete të reja në familjen evropiane. Ne nuk duam që në këtë rajon të kemi autokraci, shtete të dështuara nga pikëpamja demokratike. Fatkeqësia më e madhe në këtë rajon është largimi i te rinjve jo vetëm nga mungesa e punësimit, por edhe e rregullave sidomos në sundimin e ligjit”.

Zovko vlerëson edhe iniciativën e fundit Ballkani i hapur si një mundësi e mirë për të nxitur bashkëpunimin rajonal.

“Secili shtet ka të drejtën që të përfshihet në programe dhe projekte shumëplanëshe. Kjo është në filozofinë e BE-së për çdo shtet që dëshiron që të na bashkangjitet. Mjafton që këto iniciativa të jenë në përputhje me rekomandimet e Parlamentit dhe Komisionit Evropian. Unë jam gjithnjë për bashkëpunime rajonale pavarësisht sesi ato emërtohen”.