iPhone apo Android? Ky dualizëm ka qenë një simbol i tregut celular prej vitesh. Ndërsa është absolutisht e vështirë të gjesh një platformë më të mirë, si sillen të dy nga këndvështrimi i një sulmi të mundshëm hakeri?

Hendeku kryesor midis dy sistemeve të të kuptuarit të smartfonit është natyra e tyre e ndryshme. Nga njëra anë është iOS, një sistem i mbyllur, nga ana tjetër Android me natyrën e tij me kod të hapur. Kjo padyshim i bën dy platformat vite dritë larg nga këndvështrime të ndryshme.

Nga pikëpamja e sigurisë së tregut të aplikacioneve, fituesi duket të jetë iPhone. Vëmendja që Apple i kushton në kontrollin e softuerit që u ofrohet klientëve të saj është më e madhe, duke pasur parasysh hapjen më të vogël ndaj zhvilluesve të palëve të treta. Ndërsa kjo kufizon aplikacionet e disponueshme, nga ana tjetër i bën veprimet kriminale shumë më të vështira.

Edhe nga pikëpamja e përditësimeve nga pikëpamja e cenueshmërisë së iOS, shënohet tik-taku. Mjafton të thuhet se një iPhone, që nga momenti i lëshimit, zakonisht ka 5 vjet mbështetje zyrtare.

Të dy platformat kanë një gjë të përbashkët, domethënë efektivitetin e aplikacioneve të sigurisë së palëve të treta. Një VPN efektive, si ajo e ofruar nga NordVPN, përfaqëson një avantazh të konsiderueshëm përsa i përket sigurisë, si për iPhone ashtu edhe për pajisjet Android.

Një VPN mund të mbrojë si iPhone ashtu edhe pajisjet Android

Shërbimi për të cilin po flasim është një VPN në internet që ofron një lidhje të sigurt dhe të koduar me rrjetin, e aftë për të mbajtur të sigurta aktivitetet online të përdoruesit. Efektive si me Wi-Fi në shtëpi ashtu edhe me rrjetet publike, NordVPN funksionon në mënyrë efektive jo vetëm me sistemet operative celulare të lartpërmendura, por edhe në Windows, Linux dhe macOS.

Për ta bërë këtë mjet edhe më të vlefshëm, ekzistojnë shtesat e ndryshme për shfletuesit më të zakonshëm, si Chrome, Firefox dhe Edge. Mundësia për të mbrojtur deri në 6 pajisje në të njëjtën kohë, e kombinuar me zbritjen aktuale të ofruar nga NordVPN (vetëm 2,92 në muaj për dy vjet), janë avantazhe të mëtejshme që lidhen me këtë lloj shërbimi.