Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të transportit Rrugor ka publkuar raportin vjetor Janar-Dhjetor 2021. Falë mirëadministrimit dhe lehtësimit të procedurave janë rritur ofrimi i shërbimeve dhe risive për qytetarët. Si ndërmarrje me vetëfinancim, gjatë vitit 2021 DPSHTRR renditet në 10-shen e parë të operatorëve privat/publik për xhiro në rang vendi!

Eplotë: