Është koha për të deshifruar numerologjinë e 2023

Poashtu si emri dhe ditëlindja juaj kanë numerologjinë e tyre, çdo vit ka numerologjinë e tij. Dhe të kuptuarit e numerologjisë së vitit 2023 mund të ndihmojë në përshtatjen më të mirë të manifestimeve tuaja.

Ngjashëm me astrologjinë, numerologjia mund të sigurojë informacion të thellë mistik për t’ju ndihmuar të parashikoni dhe përgatiteni për vitin.

Çfarë është një ‘Numër Vjetor Universal’?

Një ‘Numër Vjetor Universal’ ju tregon se cilat fusha të jetës do të jenë më të rëndësishme për ju gjatë vitit.

Si të llogarisni një ‘Numër Vjetor Universal’?

Fatmirësisht, nuk kërkohet matematikë e komplikuar për ta bërë këtë vetë. Thjesht mblidhni të gjithë numrat në një vit.

Viti, 2023, zbërthehet në 2 + 0 + 2 + 3. Kjo është e barabartë me 7.

Viti i ardhshëm, 2024, zbërthehet në 2 + 0 + 2 + 4. Kjo është e barabartë me 8.

Çfarë na thotë Numerologjia e 2023? Çfarë ofron numri 7?

Këtu janë disa fjalë kyçe: analizë, besim, intuitë, logjikë, filantropi, vetë-reflektim dhe spiritualitet.

Ky vit do të sjellë përpjekje në reformimin e praktikave shpirtërore. Fokusohuni më thellë në veten tuaj ose vendosni synime drejt zhvillimit personal. Mundohuni të mos e teproni këtë vit; kini parasysh se 7 mund të shfaqet si një energji cinizmi.

Është një vit i zhvillimit të zërit tuaj intuitiv. Gjithçka ka të bëjë me ndihmën e të tjerëve gjithashtu. Zhbllokoni filantropin tuaj të brendshëm.

Ku ju mungon besimi brenda vetes? Si mund ta ndryshoni këtë ideologji? Si dëshironi t’ua ktheni të tjerëve? Në çfarë mënyre? Çfarë ndjen për ju intuita juaj? A i beson?

Shkruani përgjigjet tuaja për këto pyetje tani dhe gjatë gjithë vitit sa herë që ndiheni të sfiduar, të mundur ose të dyshimtë. Qarkullimi i karmës së mirë do t’ju ndihmojë të ndjeni një ndjenjë altruizmi dhe rinovimi.

Lidhuni me një praktikë mirënjohjeje në vitin 2023 për të maksimizuar numrin e vitit universal dhe synimet që keni vendosur. Mund të manifestoheni me mençuri.