Kiromancia është një art i lashtë indian, rrënjët e të cilit datojnë disa mijëra vjet më parë. Ai lindi nga astrologjia hindu dhe u përmend për herë të parë në librin kinez I Ching.

Ai u përhap me shpejtësi në të gjithë Azinë dhe Europën dhe kur Aristoteli u bë i vetëdijshëm për këtë art të veçantë, u pa me shumë interes nga Aleksandri i Madh.

Mbreti i Maqedonisë, në fakt, shpesh përdori kiromancinë për të gjykuar karakterin e oficerëve të tij ushtarake, siç ishte zakon i tij për të lexuar linjat e gdhendura mbi pëllëmbët e duarve të tyre.

Kjo praktikë duhet ta ketë ndihmuar aq shumë, sepse në pesëmbëdhjetë vjet ai kurrë nuk hu mbi një betejë të vetme.

Që nga ai moment praktika ka pësuar ndryshime gjatë shekujve. Sot, shumica e njerëzve e shohin atë si një pseudo-shkencë dhe janë gati të mohojnë gjithçka që dëgjojnë, sepse ato janë vetëm besime parag jykuese.

Pjesa më e madhe e arsyes pse njerëzit janë aq ske ptikë është se ata nuk e kuptojnë vërtet këtë praktikë.

Ata vetëm e dinë atë që shohin përmes mediave dhe janë shpjeguar ga bimisht dhe janë të përfaqësuar në shumë libra, shfaqje televizive dhe filma, duke kompromentuar vërtetësinë e këtij arti të lashtë.

Miliona njerëz në mbarë botën po shikojnë me interes të madh linjat e shty pura në pëllëmbët e duarve të tyre për të provuar të zbulojnë fatin e tyre, personalitetin dhe karakterin e tyre.

Kohët e fundit është zbuluar se ata që e kanë shkronjën “M” në pëllëmbën e duarve të tyre janë vërtet të veçantë.

Shkronja hyn në formacion me linja të tjera të gjera, veçanërisht atë të zemrës, të kokës dhe të linjave të jetës.

Ky lloj i shënuar është mjaft i rrallë.

Dhe është thënë se ata që e posedojnë këtë “M” janë njerëz të veçantë me depërtim të madh dhe shpirt sipërmarrës.

Ata janë të bekuar me fat të mirë dhe lulëzojnë në karrierën e tyre, pasi ata kanë vetë-motivim dhe disiplinë të fo rtë.

Ato shihen si individë të pajisur me intuitë të jashtëzakonshme dhe për këtë ata janë partnerë të mëdhenj të mendjes dhe zemrës.

Për më tepër, këta njerëz mund të shohin përmes gën jeshtrave dhe mas htrimit. Për këtë arsye ata nuk mas htrohen lehtë dhe mund të kuptojnë kur një person nuk është shumë i ndershëm dhe është i gatshëm të gën jejë ose të mas htrojë.

Kjo ndjenjë e intuitës shpesh është më e fo rtë tek gratë sesa tek burrat, por është padyshim individuale.

Në përgjithësi, shkronja M ka kohë që lidhet me këto karakteristika, si dhe cilësitë e mëposhtme: udhëheqja, fat i mirë, pasuria dhe perspektiva e shkëlqyer.

Njerëzit me shkronjën “M” në pëllëmbën e tyre kanë fuqinë për të bërë ndryshimet e nevojshme që u nevojiten në jetën e tyre. Pra, është e rëndësishme që ata të kapin mundësitë që dalin.

Sipas traditës popullore shumë personalitete të famshme të së kaluarës, përfshirë profetët dhe udhëheqësit e mëdhenj, e kanë këtë shenjë në pëllëmbën e duarve të tyre. Sa herë që ndjeheni ke q, mbani mend se jeni një person i veçantë dhe se jeni në gjendje të arrini gjithçka që dëshironi në jetë.