Rëndësia e produkteve alternative për reduktimin e dëmit. Me më shumë se tetë milionë viktima në vit, cigarja konsiderohet të jetë shkaktari më i madh i vdekjeve që mund të parandalohen. Pavarësisht nga fakti i njohur se mënyra më efektive për të reduktuar dëmin e pirjes së duhanit për shëndetin është lënia e cigares dhe nikotinës, shumë duhanpirës nuk heqin dorë nga duhani. Një qëndrim i tillë tregon nevojën për një qasje inovative dhe pragmatike në trajtimin e këtij problemi.

Një qasje e tillë theksohet në udhëzimet e publikuara së fundmi për luftën kundër duhanpirjes nga “Shoqata e Mjekëve të familjes” në Bosnje Hercegovinë. Duke theksuar rolin parësor të mjekëve në informimin dhe edukimin e pacientëve për efektet e dëmshme të duhanpirjes në shëndet, si dhe këshillimin dhe qasjen individuale, udhëzimet nënvizojnë gjithashtu rëndësinë e aplikimit të konceptit të reduktimit të dëmit në këtë fushë. Reduktimi i dëmit në shëndet Në përgjithësi, koncepti i reduktimit të dëmit ka për qëllim zvogëlimin e rrezikut që mbart me vete një sjellje e caktuar. Ka shumë shembuj të sjelljeve të tilla, ndaj të cilave njerëzit ekspozohen me vetëdije në jetën e tyre të përditshme, dietë e pashëndetshme me konsum të lartë të kripës ose yndyrës, mungesë aktiviteti fizik, ekspozim shumë i gjatë në diell pa mbrojtje etj.

Duke pasur parasysh se numri i produkteve të ndryshme të duhanit ka evoluar ndjeshëm gjatë viteve të fundit dhe se jo të gjitha produktet që përmbajnë duhan dhe nikotinë janë të njëjta nga perspektiva e rrezikut për shëndetin, ky koncept është i zbatueshëm edhe për duhanpirjen. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që nuk duan të heqin dorë nga duhanpirja dhe kanë nevojë për një qasje të ndryshme, e cila përfshin aksesin në informacione rreth produkteve që janë alternativa më pak të dëmshme se cigaret tradicionale.

Fakti që produktet pa tym nuk djegin duhanin dhe për rrjedhojë nuk prodhojnë tym duhani, i cili njihet si shkaktari kryesor i sëmundjeve të lidhura me duhanin, lë hapësirë ​​që përdorimi i këtyre produkteve të plotësojë dhe forcojë ndjeshëm strategjitë ekzistuese të kontrollit të duhanit, të cilat përfshijnë parandalimin e fillimit të pirjes së duhanit, reduktimin e konsumit të cigareve dhe inkurajimin e lënies së duhanit.