OECD publikoi renditjen e PISA-s më 5 dhjetor, duke paraqitur një vlerësim të aftësive të nxënësve 15-vjeçarë në fusha themelore si matematika apo të kuptuarit me shkrim. Rezultati i Francës në matematikë ka një rënie historike prej 21 pikësh dhe bie nën mesataren e OECD.

“Në matematikë, rënia e madhe e vërejtur në Francë në periudhën nga viti 2018 deri në 2022 është më e madhja e vërejtur që nga studimi i parë PISA”, ben te ditur Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD). Megjithatë, vërehet një rënie historike në 81 vendeve anëtare dhe partnere të OECD-së. E publikuar çdo tre vjet, Klasifikimi i PISA-s, që publikohet një herë në tre vjet, fokusohet në tre fusha (shkencë, matematikë dhe të kuptuarit e leximit) dhe ofron zhvillim të thelluar të njërës prej lëndëve. Këtë vit matematika ishte “më e rëndësishmja” në renditje. Studimi bazohet në një kampion prej 690 000 nxënësish 15-vjeçarë, përfshirë 6 770 në Francë.

“Kjo rënie e madhe në rezultatet e matematikës është tri herë më e lartë se ndryshimet e vërejtura në anketat e mëparshme”.

Ndërsa niveli në matematikë ra me 21 pikë në Francë duke arritur rezultatin 474, mesatarja e OECD ra me 15 pikë për të rënë në 472. Pra, shumica e vendeve të OECD-së shënuan një rënie në pikët e tyre, Singapori zë vendin e parë në renditje .OECD vë në dukje në klasifikimin e saj hendekun e konsiderueshëm, në Francë, mes pikëve të studentëve më të avantazhuar dhe atyre të studentëve më pak të avantazhuar.

Hendeku mes 25% më të avantazhuarit dhe 25% më pak të avantazhuarit është 113 pikë, krahasuar me 94 mesatarisht brenda OECD. Vërehet gjithashtu një rezultat me dhjetë pikë më të lartë tek djemtë ndërsa vajzat treguan performancë më të mirë në të kuptuarit me shkrim (20 pikë më shumë). “Kjo rënie e madhe në rezultatet e matematikës është tre herë më e lartë se ndryshimet e vërejtura në sondazhet e mëparshme”, raporton OECD.

Rënia vërehet edhe në të kuptuarit me shkrim dhe në lëndët shkencore, në Francë dhe brenda OECD. Rezultati i studentëve francezë bie me 19 pikë në të kuptuarit e tekstit të shkruar dhe me 6 pikë në shkenca, krahasuar me rënien prej 10 dhe 2 pikësh në OECD. Nëse rënia e pikëve është historike, të dhënat e mbledhura na lejojnë të themi se “rënia e thellë i atribuohet vetëm pjesërisht pandemisë Covid-19”, sipas OECD. Ministri i Arsimit Kombëtar, Gabriel Attal pritet të paraqesë pasdite disa masa për t’iu përgjigjur këtyre çështjeve

Renditja e Pizës mbledh edhe elementë të tjerë për kushtet e mësimdhënies. Nëse 91.5% e nxënësve francezë deklarojnë veten të sigurt në shkollë, 16% raportojnë se nuk janë të kënaqur me jetën e tyre krahasuar me vetëm 7% në 2015. Shifra alarmante pasi bullizmi në shkollë vazhdon të jetë i shpeshtë dhe disa studentë kryen vetëvrasje vitin e kaluar.

Ndërsa 30% e studentëve francezë thonë se janë të hutuar nga pajisjet dixhitale që përdorin në klasë (një rezultat në përputhje me mesataren e OECD), 50% ankohen për zhurmën dhe rrëmujën në klasë.