1. Finlanda është vendi më i lumtur në botë
2. Popullsia e Finlandës është vetëm pak më e madhe se Norvegjia
3. Por Oslo është pak më i madh se Helsinki

Kryeqyteti i Norvegjisë është shtëpia e afërsisht 693,000 njerëzve, ndërsa 656,000 njerëz e quajnë Helsinkin shtëpinë. Natyrisht, shumë nga kjo vjen deri te kufijtë dhe përkufizimet disi arbitrare.

4. Pothuajse gjysma e popullsisë së huaj të Finlandës jeton në Helsinki

5. Gjuha finlandeze është krejtësisht e ndryshme nga gjuhët skandinave.

Edhe pse Finlanda shpesh bashkohet me Skandinavinë, gjuha e vendit nuk ka asgjë të përbashkët me miqtë e saj skandinavë. Finlandishtja është pjesë e familjes së gjuhëve urale, me të cilën gjuha hungareze është lidhja më e ngushtë.