Ditën e nesërme zhvollohen zgjedhjet në universitet për dekanët, departamentet dhe senatin akademik. Zgjedhjet do të zhvillohet në të gjitha fakultetet e Universitetit të Tiranës nga fakultetet Juridik, Ekonomik, Filologjik, Shkencat e Natyrës dhe Shkencat Sociale.

Të vecanta janë zgjedhjet e Senatit Akademik ku vota e studentëve ka një rendësi të vecantë.
Orari i votimit është nga ora 08:00 – 16:00 prane cdo fakulteti përkatës.