Prof. Recep Öztürk, anëtar i Komitetit Shkencor të Pandemisë të Republikës së Turqisë ka vlerësuar masat e marra dhe strategjinë e ndjekur për përballimin e Pandemisë së COVID 19 në Shqipëri. Me të zbaruar në Shqipëri jemi takuar dhe me anëtarët e gurpit të punës së Shqipëri. Kemi shëkmbyer ide dhe mendime të ndryshme kemi parë të gjitha masat e marra në lidhje me luf tën kundër Covid19. Dhe dua t’ju përgëzoj. Njëkohësisht dua të theksoj se Shqipëria gëzon një sistem shëndetësor që tashmë jep përgjigjie duke iu përgjitgjur dhe konventave kombëtare. Është një situatë e mirë. Dhe këtë dua ta them duke e nënvizuar”, tha Prof.Recep ÖZTÜRK. Prof.Recep Öztürk ka deklaruar se aktualisht sistemi shëndetësor në Shqipëri janë e përshtatur me sukses metoda të reja në lu ftën kundër Covid19.

“Kemi parë dhe nga afër gjithë sisitemin se si funksion tek spitalet shqiptare. Është vënë re se mënyrat më të specializuar janë duke u praktuar. Në të njëjtën kohë kemi vënë re që Shqipëria është e përshtatur me metoda të reja në luf tën kundër Covid19. Kështu që këto procedura të cilat do ti shpejgojmë. Rahmet Yneri është ai që ka dhënë kontributin më të madh për në përmirësimin e situatës së Covid 19 në Turiq. Dhe Shqipëria është e përshatur për ta praktikuar këtë metodë. Uroj që në luftën kundër Covid të arrini rezultate të larta. Njëkohësisht t’ju përcjell respektet dhe mirënjohen e Rexhep Taip Erdogan”, nënvizoi Prof.Recep Öztürk.

Komitetit Shkencor i Pandemisë së Turqisë prej dy ditësh po viziton Shqipërinë, i përbërë nga mjekë dhe specialostë, infeksionistë, anaztëzistë dhe shëndeti publik, ka shkëmbyer eksperiencën dhe përvojën për përballimin e pandemisë me Komitetin Teknik të Ekspertëve në vendin tonë.