Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë bashkë me Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e tjera që përfshin sistemi i drejtësisë në Kosovë, kanë lansuar programin e BE-së për sektorin e drejtësisë. Programi synon reformimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, në përputhje me standardet evropiane, i njëjti arrin vlerën 7 milionë euro. Ky projekt do të implementohet deri në janar të vitit 2024, në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial e Gjyqësor të Kosovës, dhe Akademinë e Drejtësisë. Në lansimin e këtij programi u tha se i njëjti do të ndihmojë institucionet e Kosovës në konsolidimin e kornizës ligjore, forcimin e pavarësisë, llogaridhënies dhe efikasitetit të gjyqësorit.

Gjithashtu, u tha se do të përmirësojë qasjen në drejtësi për çdo qytetar, në veçanti për grupet e margjinalizuara. Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Tomáš Szunyog tha se një sistem i drejtësisë i pavarur dhe profesional është element thelbësor për një shoqëri demokratike. “Sfidat e mëdha në sektorin e drejtësisë nuk mund të adresohen në mënyrë të pjesshme dhe ad-hoc, siç është bërë në të kaluarën. BE mirëpret draftin e strategjinë sektoriale për sundimin e ligjit, dhe që i njëjti është hedhur në diskutim publik. Ne BE, së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë kemi mbështetur këtë nismë. Qeveria e Kosovës, së bashku me entitete të ndryshme politike ka shprehur gatishmërinë për të çuar këtë proces përpara, dhe shpresojmë se do të jetë kështu edhe me qeverinë e cila do të vijë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit”, tha ai.

Në mungesë të ministrit në detyrë të Drejtësisë, Selim Selimi, ka folur Pranvera Ejupi, e cila tha se projekti në fjalë është i nevojshëm për sektorin e drejtësisë në Kosovë. “Projekti i tanishëm i cili shkurtimisht quhet EU/KO Just është projekti i parë që bënë bashkë akterët kyq të sektorit të drejtësisë, Ministrin e Drejtësisë, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Këshillin Prokurorial të Kosovës, dhe Akademinë e Drejtësisë, që për qëllim ka realizimin e synimeve të këtij sektori. Për Ministrinë e Drejtësisë, ky është projekti më ambicioz, dhe më i nevojshmi për sektorin tonë. Ky projekt është disenjuar që t’i përgjigjet nevojave dhe dobësive të sistemit tonë të drejtësisë. Ky projekt ka ardhur në kohën e duhur. Javën e kaluar është lansuar drafti i parë i strategjisë sektoriale për sundimi të ligjit, i cili është hedhur për diskutim publik. Në kuadër të kësaj janë paraparë 450 aktivitete, e që për qëllim ka fuqizimin e sektorit gjyqësor dhe prokorurial”, tha ajo.

E kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku tha se në këtë mënyrë do të forcohet sistemi i drejtësisë në Kosovë. “Ky projekt mëton në arritjen e rezultateve të larta në fuqizimin e kapaciteteve të Këshillit Prokorurial, si në planifikimin strategjik, në krijimin e bazës elektronike të të dhënave të regjistrimeve të seancave disiplinore, fuqizimin e procedurave disiplinore, fuqizimin e kapaciteteve të komisioneve të ndryshme, specializimin e prokurorëve, administrimin, sistematizimin dhe arkivimin e rasteve, elaborimin e saktë të statistikave, hartimin e rregulloreve për Këshillin Prokorurial”, tha ai.

Ky projekt zbatohet nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, si partner udhëheqës së bashku me partnerët e projektit, Qendrën për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar dhe Ministrinë e Drejtësisë së Kroacisë. Bashkimi Evropian aktualisht është duke investuar rreth 50 milionë euro të fondeve të Instrumentit të Asistencës së Para-Anëtarësimit, në sundimin e ligjit në Kosovë./KosovaPress/