“Jo më k ontrolle të lira për ‘d iktatorin e preferuar’ të Trump”, shkroi në korrik kandidati i atëhershëm presidencial Joe Biden. Ai po i referohej s undimtarit të Egjiptit, Abdel Fatah al-Sissi, dhe ai po r eagonte, pjesërisht, ndaj arr estimit nga f orcat e sigurisë egjiptiane të disa të afërmve të aktivistit të të drejtave të njeriut Mohamed Soltan, një shtetas amerikan që jetonte në Virxhinian Veriore. Z. Biden kishte thënë se “Arr estimi, t orturimi dhe i nternimi i aktivistëve si… Mohamed Soltan ose k ërcënimi ndaj familjeve të tyre është i p apranueshëm”.

Të dielën erdhi përgjigjja e qartë e z. Sissi: b astisje të reja në shtëpitë e gjashtë të afërmve të z. Soltan. Dy kushërinjtë u arr estuan menjëherë dhe f orcat e sigurisë thanë se katër të tjerë po kërkoheshin. Askush nga ata nuk është aktivist politik; në vend të kësaj, ata që u gjetën nga f orcat e sigurisë u morën në pyetje në lidhje me lidhjet e tyre me z. Soltan, i cili kohët e fundit këshilloi disa anëtarë të Kongresit, duke përfshirë Don Beyer dhe Tom Malinowski, pasi themeluan një Grup të Ri të të Drejtave të Njeriut për Egjiptin. Edhe një herë, re gjimi Sissi, më s htypësi në historinë moderne të Egjiptit, po përpiqet të n dëshkojë dhe h eshtë k ritikët e tij në Shtetet e Bashkuara, në k undërshtim të qartë me Presidentin Biden, transmeton lexo.com.al.

Përgjigja e administratës së re? Të martën, Departamenti i Shtetit miratoi një shitje prej 197 milion dollarësh të r aketave tokë-ajër ndaj r egjimit të Sissi. Zëdhënësi Ned Price e përshkroi transfertën si “një plotësim rutinë të a rmëve mbrojtëse”. Me fjalë të tjera, nëse jo një k ontroll i lirë, atëherë biznes si zakonisht me një qeveri që p aguan për armët e saj tek SHBA 1.3 miliard dollarë nga ndihmat vjetore të SHBA – një nga subvencionet më të mëdha për një komb të huaj. Për të qenë të qartë, administrata përdori një r etorikë të m prehtë së bashku me r aketat. Z. Price tha se “Ne jemi duke i ngritur këto raporte me qeverinë egjiptiane dhe nuk do të tolerojmë s ulme ose k ërcënime nga qeveritë e huaja kundër qytetarëve amerikanë ose anëtarëve të familjes së tyre. Një sjellje e tillë është kundër vlerave tona, është kundër interesave tona dhe d ëmton shumë partneritetet tona bilaterale në të gjithë botën”.

Por fjalë të tilla kanë pak kuptim për z. Sissi nëse paratë dhe a rmët e SHBA vazhdojnë të rrjedhin. Një ish gjeneral i cili udhëhoqi një g rusht shteti të përg jakshëm të vitit 2013 kundër një qeverie të zgjedhur në mënyrë demokratike, z. Sissi mbështetet tek ushtria, e cila nga ana e saj varet nga treni i ndihmës amerikane. Nocioni që kjo marrëveshje “u shërben interesave të SHBA-së dhe ato globale”, siç pretendoi z. Price, nuk qëndron: Për disa vitet e fundit, veprimi më i dukshëm nga u shtria egjiptiane ka qenë mbështetja e kryeng ritësve libianë që përpiqen të p ërmbysin qeverinë e mbështetur nga OKB dhe SHBA, transmeton lexo.com.al.

Që nga marrja e detyrës, z. Biden ka folur me f orcë në mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe demokracisë, përfshirë në Mianmar, Rusi dhe Kinë. Ky është një ndryshim i mirëpritur dhe shumë i nevojshëm nga Presidenti Donald Trump, i cili mbrojti me zë të lartë t iranë të tillë si z. Sissi. Por nëse presidenti i ri do të ketë një ndikim domethënës, ai duhet t’i lidhë fjalët e tij me veprimet. Një hap i mirë i parë do të ishte konsultimi me Grupin e të Drejtave të Njeriut të Egjiptit për lidhjen e ndihmës së mëtejshme u shtarake dhe shitjeve në Egjipt me lirimin e të b urgosurve politikë – duke filluar me të afërmit e z. Soltan./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.