Kompanitë e mëdha duke e nisur që nga ato të paketimit të mishit e deri tek kompanitë ajrore dhe farmaceutike po marrin lejen nga administrata e shëndetit publik për të operuar vetë me vaksinat e Covid-19 në mënyrë që të përshpejtohet ky proces. Shumë kompani mendojnë se kur vaksinoin punonjësit po bën dicka eficente për stafin dhe shoqërinë, por në fakt po i shtohen garës së një numri të vogël vaksinash dhe se kush do t’i marrë. Disa kompani në SHBA kanë nisur ta praktikojnë këtë ide ku i kanë dhënë prioritet moshës mbi 65 vjecare dhe grupit të punonjësve që janë në marrëdhënie me njerëzit dhe prodhuesëve.

Këto kompani po e bëjnë vaksinën në mjedise të mbyllura dhe shpërndarjen e dozave e vendos autoriteti i shëndetit publik. Qeveria e SHBA garanton se brenda muajit maj 2021 të gjithë të rriturit do të jenë të vaksinuar nga dy vaksina me origjinë amerikane. Kompanitë e mëdha duke e nisur që nga ato të paketimit të mishit e deri tek kompanitë ajrore dhe farmaceutike po marrin lejen nga administrata e shëndetit publik për të operuar vetë me vaksinat e Covid-19 në mënyrë që të përshpejtohet ky proces.

Shumë kompani mendojnë se kur vaksinoin punonjësit po bën dicka eficente për stafin dhe shoqërinë, por në fakt po i shtohen garës së një numri të vogël vaksinash dhe se kush do t’i marrë. Disa kompani në SHBA kanë nisur ta praktikojnë këtë ide ku i kanë dhënë prioritet moshës mbi 65 vjecare dhe grupit të punonjësve që janë në marrëdhënie me njerëzit dhe prodhuesëve. Këto kompani po e bëjnë vaksinën në mjedise të mbyllura dhe shpërndarjen e dozave e vendos autoriteti i shëndetit publik. Qeveria e SHBA garanton se brenda muajit maj 2021 të gjithë të rriturit do të jenë të vaksinuar nga dy vaksina me origjinë amerikane.