Nga Lee Wolosky/ Vendimi i Presidentit Biden për të tërhequr plotësisht trupat amerikane nga Afganistani është një hap i rëndësishëm drejt nxjerrjes së Shteteve të Bashkuara jo vetëm nga l ufta e saj më e gjatë, por edhe nga një arkitekturë masive e sigurisë kombëtare e përcaktuar nga k ërcënimi i t errorizmit të huaj. Ai duhet të ndërmarrë tani hapin tjetër dhe të mbyllë qendrën e p araburgimit në Gjirin e Guantanamos. Kostot e saj për Amerikën – si në reputacion dhe financiar – janë të tepruara, dhe struktura mbetet një mjet rekrutimi për ek stremistët dhe një njollë mbi karakterin tonë kombëtar.

Gjatë 20 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar triliona dollarë për të l uftuar t errorizmin e huaj dhe kanë ndërtuar një aparat të fr ikshëm kundër te rrorizmit që synon atë kë rcënim. Mbaj mend që u ktheva në qeveri në 2015 si i dërguari special i Presidentit Barack Obama për mbylljen e Guantanamos, 14 vjet pasi unë u largova nga drejtoria e antite rrorizmit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në javët para 11 shtatorit. Unë u tr ondita nga burokracia e mijëra punonjësve të qeverisë të ndërtuar rreth Guantanamos, vetëm një përbërës i vogël i l uftës globale kundër terr orizmit. Qindra miliona dollarë po shpenzoheshin çdo vit për të mirëmbajtur objektin në një distancë të shkurtër nga brigjet tona, transmeton lexo.com.al.

Z. Biden duhet të shikojë gjithashtu nga afër angazhimin e madh të burimeve që parandaluan një s ulm tjetër të 11 shtatorit mbi Shtetet e Bashkuara dhe zvogëloi k ërcënimin e paraqitur nga organizatat e huaja terr oriste. Burokracia e madhe, e ngathët federale kundër t errorizmit duhet të shkurtohet. Burimet dhe ekspertiza diplomatike duhet të ridrejtohen për të kundërshtuar k ërcënimet më u rgjente gjeostrategjike të sotme, të tilla si ato të paraqitura nga Kina. K ërcënimi në rritje nga e kstremizmi i brendshëm meriton gjithashtu më shumë vëmendje; ka qenë shumë më vd ekjeprurëse për amerikanët në vitet e fundit sesa te rrorizmi i huaj.

Guantánamo është një mbetje e epokës që tani po mbyllet përfundimisht. K ërcënimet ndaj sigurisë së SHBA për krijimin e saj nuk ekzistojnë më, dhe popullata e mbetur e arr estuar është gjithnjë e më e moshuar dhe nuk ka gjasa të kthehet në l uftë (I paraburgosuri më i vjetër është 73 vjeç.) Objekti po s hkatërrohet, duke kërkuar zhvendosjen e të b urgosurve me rëndësi të lartë nga një ndërtesë në tjetrën, transmeton lexo.com.al.

Z. Obama ka thënë se d ështimi i tij për të ndërmarrë një veprim vendimtar për të mbyllur objektin në fillim të mandatit të tij të parë ishte një nga p endimet e tij më të rëndësishme. Administrata e tij erdhi afër për ta bërë këtë, duke transferuar nga paraburgimi i SHBA i pothuajse të gjithë të arr estuarve që qeveria amerikane përcaktoi se kishin të drejtë të largoheshin në atë kohë. Megjithatë, përpjekjet për të mbyllur Guantanamo u penguan nga një ndalim transferimi, i miratuar nga Kongresi si pjesë e një projekt-ligji për shpenzimet e mbrojtjes dhe i nënshkruar nga z. Obama pavarësisht dyshimeve të tij. Ligji synon të kufizojë transferimin e të arrestuarve të institucionit në territorin e SHBA për çdo qëllim. Legjislacioni është i dyshimtë nga ana kushtetuese, sepse shkel kompetencat kushtetuese të Presidentit si komandant i përgjithshëm për të marrë vendime operacionale në lidhje me të bu rgosurit e kohës së l uftës, siç e sheh të arsyeshme – një pikë që ngriti z. Obama.

Presidenti Biden duhet të urdhërojë largimin e të b urgosurve të mbetur nga Guantánamo pavarësisht ndalimit të transferimit. Aty mbetën dyzet të arr estuar, përfshirë 12 që janë subjekt i procedurave të komisionit u shtarak ose janë deklaruar fajtorë. 28 të tjerët mund të transferohen nga p araburgimi i SHBA, në varësi të negociatave për marrëveshje të përshtatshme të sigurisë me vendet e tjera, duke përfshirë ndjekjen e mundshme të jashtme, transmeton lexo.com.al.

Gjashtë të arre stuar janë miratuar për transferim dhe duhet të lirohen menjëherë nga p araburgimi në SHBA. Për pjesën e mbetur, është e vështirë të kujtohet pse disa prej tyre përfunduan në pa raburgim në SHBA, ose pse duhet të qëndronin atje. Merrni parasysh të arr estuarin kenian Abdul Malik, i dyshuar për kryerjen e dy s ulmeve te rroriste kundër caqeve izraelite në Mombasa, Kenia, në 2002, duke v rarë 13 njerëz. Këto ishin akte të tm errshme te rrorizmi, por ato nuk shënjestruan as amerikanët dhe as nuk ndodhën në tokën e SHBA. Sidoqoftë, ai është mbajtur në Guantánamo për 14 vjet. Ai duhet të ndiqet pe nalisht në Izrael ose Kenia. Të arr estuarit e tjerë janë gjithashtu subjekt i juridiksionit p enal të vendeve të tjera ose mund të vuajnë d ënimet jashtë SHBA. Shtetet e Bashkuara nuk duhet të jenë rojtari i parë ose i fundit i botës.

Ata që nuk mund të transferohen nga p araburgimi i SHBA në këtë kohë, duke përfshirë të bu rgosurit që presin gjyqet e komisionit us htarak, duhet të zhvendosen në burgun federal të sigurisë së lartë në Firence, Colo, ose në baza u shtarake të SHBA-së jashtë vendit. Sistemi federal i burgjeve ka një rekord të patëmetë në b urgosjen e sigurt të të dyshuarve dhe të d ënuarve për veprime te rroriste, dhe me kosto shumë më të ulët se mbi 13 milion dollarë për të pa raburgosurit në vit në Guantánamo (Kushton rreth 78,000 dollarë në vit për të strehuar një të b urgosur në një burg të sigurisë së lartë). Shtetet e Bashkuara po largohen përfundimisht nga Afganistani. Ne duhet të mbyllim gjithashtu përfundimisht Guantanamon. Ashtu si me përfundimin e l uftës, kjo do të jetë e mundur vetëm me udhëheqjen më të guximshme presidenciale./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.