Avokat Spartak Ngjela ka komentuar vendimin e SPAK për rinisjen e hetimeve të v ra sj es së Aleks Nikës në protestën e 21 janarit 2011. Ngjela tha për emisionin ‘Breaking’ se ai ishte një krim historik, për të cilin duhet të hapet i gjithë procesi. Ngjela u shpreh se rihapja e këtyre dosjeve është një lajm shumë i mirë për të kthyer besimin e shqiptarëve tek Drejtësia.

“Duhet të hapet i gjithë procesi, janë v ra rë katër veta. Në një protestë ku nuk kishte p ërpla sje mes shtetit dhe qytetarëve. Edhe sikur të kishte, nuk v rit en njerëzit. Është k rim historik. Hapja e gjithë këtyre proceseve është shenjë e mirë e lu ftës së drejtësisë kundër kri mit dhe kor rupsionit. Është diçka shumë e mirë, na jep besim. Se ky ka qenë një shtet i pushtuar nga kri mi.

Pushteti gjyqësor shqiptar ka qenë i mbuluar nga kr imi, vetë i përfshirë në kri m përmes kor rupsionit. Dalja e SPAK në skenë, e cila është e kontrolluar në funksion të drejtësisë, do ta ndërmerrte këtë hap. Se ajo është një ngjarje me efekt negative në histori. Do kemi ekspertizë ndërkombëtare, dhe do shohim një hetim profesional dhe ne shqiptarët të krijojmë kështu besim te drejtësia. Duhet të hetohet Berisha i pari dhe pastaj dhe ministri i Mbrojtjes” tha Ngjela.