Për t’u përgatitur më mirë për pandemitë e ardhshme, 194 vendet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) duan të hartojnë një marrëveshje ndërkombëtare.

Ata e përfunduan atë me konsensus në fund të seancës së tyre speciale në Gjenevë.

Një grup pune do të fillojë konsultimet përpara 1 marsit 2022, por nuk do të prezantojë rezultatet përfundimtare deri në takimin vjetor të OBSH-së në 2024.