“Në deklaratën për shtyp, të bërë drejtpërdrejtë gjate ditës së sotme, datë 14 maj 2023, rreth orës
15:30, konstatojmë se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” në zgjedhjet vendore z. Belind Kelliçi ka shkelur nenin 77 te Kodit Zgjedhor duke lidhur apelin për pjesëmarrje ne votim me premtimet elektorale të bëra edhe gjate fushatës. Nisur nga sa më sipër, me qëllim garantimin e një procesi të rregullt zgjedhor në përputhje me standardet e legjslacionit ne fuqi, lutemi të merren masat në zbatim te nenit 174 te Kodit Zgjedhor për të dënuar këtë shkelje dhe për te garantuar mospërsëritjen e saj në vijim.”