Nga William Ruger / I emëruari i ish Presidentit Donald Trump për Ambasador në Afganistan.

Presidenti Joe Biden përballet me një vendim përcaktues të politikës së jashtme: Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje me Talibanët vitin e kaluar në Doha, Katar, duke ofruar një angazhim amerikan për tërheqjen e t rupave nga Afganistani deri më 1 maj në këmbim të një premtimi të Talibanëve për të mos lejuar që vendi të përdoret nga t erroristët ndërkombëtarë. 1 maj është rreth 60 ditë larg. Ata që mbështesin p rishjen e marrëveshjes së tërheqjes me Talibanët po bëjnë p resion për të mbajtur Shtetet e Bashkuara të ngulitura u shtarakisht në Afganistan. Ata argumentojnë se tërheqja e t rupave amerikane nga Afganistani do të k ompromentojë përpjekjet tona kundër t errorizmit, do të m inojë qeverinë e t undur afgane dhe do të k ërcënojë fitimet e k ufizuara që kemi bërë në promovimin e vlerave. Presidenti Biden duhet t’i r efuzojë këto thirrje dhe të vazhdojë me tërheqjen e premtuar në maj. Tërheqja e plotë e t rupave tona është politikë e shëndoshë, pasi interesat e sigurisë amerikane nuk kërkojnë praninë e vazhdueshme të trupave tona në Afganistan.

Mbajtja e t rupave tona në Afganistan përtej afatit të premtuar po i shtyn ata përsëri në d ilemat e k ryqëzuara të Talibanëve dhe duke vazhduar për një kohë të pacaktuar një l uftë të s htrenjtë dhe të pa fitueshme, e cila tashmë ka kushtuar më shumë se 2 trilionë dollarë dhe më shumë se 2,400 jetë amerikane. Për të s hënjestruar në mënyrë efektive organizatat t erroriste me qëllimin dhe aftësinë për të d ëmtuar Shtetet e Bashkuara, ne nuk kemi nevojë të vendosim trupa përgjithmonë në një vend. Së bashku me besnikërinë ndaj marrëveshjes me Talibanët, ne mund të mbrohemi më tej duke ua bërë pa dyshim të qartë Talibanëve (dhe mbështetësve të tyre pakistanezë) se nëse s hkelin marrëveshjen dhe lejojnë t erroristët ndërkombëtarë të veprojnë nga toka e tyre kundër nesh, ata do të përballen me një forcë të madhe, n dëshkuese amerikane. Nëse Talebanët mbajnë pjesën e tyre të marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara duhet të lejojnë që populli afgan të vendosë për të ardhmen e vendit të tyre. Dy dekadat e kaluara na kanë mësuar se një tërheqje e SHBA nga Afganistani është gjithashtu një pranim që rregullimi i politikës dhe shoqërisë afgane ndërsa mbahen Talibanët është përtej aftësive tona të konsiderueshme, transmeton lexo.com.al.

Nëse Presidenti Biden vendos të qëndrojë për një kohë të pacaktuar në Afganistan, kjo do të ndikojë n egativisht në procesin e paqes duke i sinjalizuar qeverisë afgane se ne do ta mbështesim atë pavarësisht nga k ostot e mëdha dhe pavarësisht nga p aaftësia e saj për t’u p ërballur me k orrupsionin dhe j oefektivitetin që nxit k ryengritjen. Do të t rimëronte Kabulin dhe do të zvogëlonte shanset e kompromiseve për t’i dhënë fund l uftës. Kjo do t’i bënte Talibanët të vinin në dyshim besueshmërinë tonë dhe të f uqizonin zërat e vijës së a shpër midis k ryengritësve. Dhe heqja dorë nga marrëveshja e tërheqjes ose zgjatja e saj pa dakordsinë e Talibanëve për këtë, do të çojë në p ërshkallëzim të d hunës dhe madje edhe më shumë v dekje. Administrata mund të hezitojë të tërhiqet nga f rika se mos f ajësohet për rr ëmujën që mund të ndodhë në Afganistanin pas tërheqjes, por gjithçka më pak se një tërheqje e plotë do të thotë që Afganistani do të bëhet l ufta e Presidentit Biden. Ai do të duhet të zotërojë pasojat e parashikueshme të t merrshme të vazhdimit të një l ufte që nuk mund të fitohet.

Shtetet e Bashkuara kanë rreth 2,500 anëtarë të shërbimit në Afganistan dhe ata nuk mund të ndikojnë në trajektoren themelore të k onfliktit. Amerikanët do të mbështesin një President i cili zgjedh tërheqjen e trupave, veçanërisht pasi sondazhet tregojnë gati tre të katërtat e publikut – përfshirë veteranët dhe familjet u shtarake – mbështesin tashmë përfundimin e l uftës. Zbatimi i marrëveshjes së tërheqjes do të imunizojë administratën kundër s ulmeve nga republikanët që mbështetën thirrjet për t’i dhënë fund l uftërave tona të pafund gjatë viteve të Trump. Nëse z. Biden vendos të qëndrojë në Afganistan, republikanët mund të përgjigjen me k ritika të f orta, siç bënë kur Presidenti Bill Clinton i përfshiu t rupat tona më gjatë në Somali në 1993 dhe, së fundmi, kundër Presidentit Barak Obama në Libi. Nëse tërheqja duket politikisht e vështirë tani, Presidenti Biden duhet të konsiderojë 2024, kur ai do të k ritikohet për vazhdimin e l uftës së pafund dhe g oditjen e përpjekjeve të Presidentit Trump për t’i dhënë fund asaj dhe për t’i sjellë u shtarët tanë në shtëpi, transmeton lexo.com.al.

Z. Biden k undërshtoi rritjen e t rupave të Presidentit Obama në 2009 dhe gjatë fushatës së tij ai i tha një reporteri të CBS se nuk ishte detyra e tij të dërgojë t rupa amerikane në d ëm të rrugës për të siguruar të drejtat e njeriut në Afganistan. Ai mori gjithashtu detyrën ndërsa marrëveshja e tërheqjes është tashmë e vendosur. Këto gjëra zvogëlojnë shkallën në të cilën qytetarët e Shteteve të Bashkuara e shohin Presidentin Biden si përgjegjës për l uftën. Në librin e saj të fundit rreth politikës së brendshme të përfundimit të l uftërave, Sarah Croco, një shkencëtare politike në Universitetin e Maryland, argumenton se një President i cili shihet si një “udhëheqës f ajtor” – dikush që publiku e sheh si “përgjegjës për k onfliktin” – zakonisht e ka të vështirë ta përfundojë një ko nflikt dhe përballet me “stimuj të fortë për të vazhduar l uftimet përballë kostove të larta”.

Nëse z. Biden merr vendimin për të mos ndjekur marrëveshjen e tërheqjes, zgjedhja e tij do të çojë që Talibanët të rifillojnë s ulmet ndaj trupave amerikane dhe të na lërë të m bërthyer në të njëjtin cikël të p ërgjakshëm që ka munduar paraardhësit e tij. Ai do të përfundonte të ishte një “udhëheqës i f ajshëm”, dhe l ufta në Afganistan mund të tejkalonte presidencën e tij. Presidenti duhet të deklarojë se ne kemi përmbushur qëllimet tona më të rëndësishme duke s hkatërruar Al Kaidën në Afganistan, duke v rarë Osama bin Laden dhe duke n dëshkuar Talibanët, por gjithashtu duke i shtyrë ata në bisedime paqësore – dhe pastaj le të zbatohet marrëveshja e Doha-s. Presidenti Biden duhet të zgjedhë midis tërheqjes së z. Trump dhe l uftës së z. Biden. Zgjedhja e duhur është e qartë./NYT/Lexo.com.al/e.c.