Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile të drejtën e votës për zgjedhjet e 25 prillit e kishin 3,588,869 shtetas shqiptarë, nga këto 50.5 % e zgjedhësve janë meshkuj dhe 49.5 % janë femra.

Por prezent në Shqipëri ditën e zgjedhjeve ishin 2,002,000 qytetarë.

Më poshtë do të gjeni se si ndahet pjesëmarrja në zgjedhje midis grupmoshave (votues fizikisht në Shqipëri), të cilët votuan dhe atyre që nuk ushtruan të drejtën e votës në 25 prill.