Nga Bu Le dhe Dingding Chen/ Megjithëse në pesë apo gjashtë vitet e fundit duket se është shfaqur një i ashtuquajtur konsensus i ri për Kinën brenda Shteteve të Bashkuara, veçanërisht pas raportit të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të administratës të Trump në 2017, në të vërtetë ka ende mosmarrëveshje të mëdha në lidhje me mënyrën e përcaktimit të Kinës, si të k onkurrohet ose të përballet Kina, dhe cilat çështje duhet të kenë përparësi. Ndoshta i vetmi konsensus midis institucioneve të ndryshme të SHBA është “a shpërsimi ndaj Kinës”, edhe pse çfarë do të thotë saktësisht termi “i ashpër” është shumë i paqartë.

Për shembull, administrata e re e Biden-it po përgatitet në heshtje për t’i dhënë fund l uftës së pasuksesshme tregtare të administratës Trump me Kinën, por Uashingtoni ende nuk ka një kuptim të qartë se ku duhet të shkojë marrëdhënia tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Ky shembull është një nga shumë lëvizjet në politikën amerikane ndaj Kinës që dëshmon vetëm se Shtetet e Bashkuara nuk kanë në fund të fundit një strategji dhe politikë koherente dhe të qëndrueshme ndaj Kinës. Ekzistojnë tre arsye kryesore për këtë. Arsyeja e parë buron nga sistemi unik politik amerikan, veçanërisht zgjedhjet e tij të pafund. Çdo katër vjet sjell shansin e një administrate të re të SHBA, dhe një personalitet i ri rezident në Shtëpinë e Bardhë që do të thotë një qasje unike. Ish Presidenti Donald Trump mund të jetë rasti më e kstrem i një ndryshimi të politikës që lidhet me një President individual, por jini të sigurt se ai nuk do të jetë Presidenti i fundit unik në historinë e SHBA-ve. Ky është thjesht një rezultat i sistemit presidencial të SHBA-ve, ku shumë pushtet i jepet Presidentit, transmeton lexo.com.al.

Për të përmendur një shembull tjetër të kohëve të fundit, administrata Trump vuri një theks të rëndë në çështjen e çekuilibrit tregtar në marrëdhëniet Kinë-SHBA, ndërsa administrata e Biden zgjodhi të theksojë rëndësinë e ndryshimit të klimës dhe çështjeve të të drejtave të njeriut në këtë marrëdhënie. Është e habitshme sesi çështja e tregtisë po merr kaq pak vëmendje sot, ndërsa dy vjet më parë gazetat ishin mbushur me të. Kur ndodhin gjëra të tilla, si mund të presim një politikë koherente dhe të qëndrueshme të SHBA-ve ndaj Kinës? Përveç zgjedhjeve të t razuara presidenciale, ka edhe zgjedhje afatmesme dhe zgjedhje lokale, të cilat së bashku e bëjnë politikën e SHBA më ngjarje apo edhe k aotike ndonjëherë. Edhe brenda së njëjtës administratë, politikat ndryshojnë vazhdimisht për t’iu përgjigjur mjedisit politik të brendshëm. Ka pro dhe kundër këtij sistemi, por një gjë është e qartë: është e vështirë që politikat të jenë koherente dhe të qëndrueshme kur ka kaq shumë variabla dhe pasiguri.

Arsyeja e dytë është natyra e n darë e politikës së brendshme të SHBA. Duke lënë mënjanë polarizimin partiak, Wall Street, Pentagoni, kryeqytetet e shtetit, Main Street dhe Kongresi i SHBA, të gjithë kanë pikëpamje të ndryshme ndaj Kinës. Ndonjëherë pikëpamjet e tyre mund të konvergojnë në tema të caktuara, por në shumicën e rasteve përparësitë e tyre ndryshojnë shumë për shkak të interesave të tyre personale. Qeveritë e shtetit mund të kërkojnë në mënyrë aktive investime ose tregti me Kinën edhe kur Kongresi kërkon të shtrëngojë k ufizimet mbi aktivitete të tilla. Wall Street mund të dëshirojë të rrisë eksportet e teknologjisë së lartë në Kinë, ndërsa Pentagoni e sheh këtë si një k ërcënim të sigurisë. Këto interesa janë në k onflikt dhe ko nkurrencë të vazhdueshme, që do të thotë se është e vështirë të flasësh për një politikë të veçantë në radhë të parë, transmeton lexo.com.al.

Arsyeja e fundit përfshin mungesën e një përkufizimi të qartë të Kinës në debatin e politikës së SHBA ndaj Kinës. Çfarë është Kina, saktësisht, për Shtetet e Bashkuara? A është një mik, a rmik, k onkurrent, r ival, k undërshtar, apo thjesht një vend i rëndësishëm në botë? Për të qenë të drejtë, kjo pyetje është pothuajse e pamundur të përgjigjet duke pasur parasysh natyrën shumë komplekse të marrëdhënies Kinë-SHBA në katër dekadat e fundit. Sot, lidhjet Kinë-SHBA përfshijnë pothuajse të gjitha aspektet e marrëdhënieve të rëndësishme dypalëshe, të tilla si shkëmbimet tregtare, çështjet e sigurisë, tregtia e teknologjisë (si dhe k onkurrenca), vlerat dhe çështjet globale dhe lokale. Grupet e ndryshme të interesit brenda Shteteve të Bashkuara do të jepnin përgjigje të ndryshme se si të rregullojnë marrëdhëniet, duke e bërë kështu një narrativë koherente ndaj Kinës shumë të vështirë, në mos të pamundur.

Zhvillimet e shpejta brenda Kinës e k omplikojnë gjithashtu këtë çështje. Është mjaft e vështirë që ekspertët brenda Kinës ta kuptojnë pasi për shembull çdo tre deri në pesë vjet duket se ekziston një model i ri biznesi. Është edhe më e vështirë për ekspertët amerikanë që të kenë kuptim efektiv të Kinës, për të mos përmendur që jo shumë ekspertë amerikanë lexojnë aktualisht materiale kineze në ditët e sotme. Ka ndoshta 300 deri në 400 milion kinezë që mund të lexojnë dhe kuptojnë gazetat themelore angleze, ndërsa numri i njerëzve që mund të lexojnë kinezisht në SHBA është shumë më i vogël. Edhe pse këto ditë teknologjia e inteligjencës artificiale mund të ndihmojë në përkthimin e shumicës së materialeve menjëherë, një kuptim më i thellë i çdo vendi ose kulture do të kërkonte vite ose dekada të njomjes në atë kulturë, siç do të na thoshin antropologët, transmeton lexo.com.al.

Duke pasur parasysh k ufizimet e mësipërme, ne nuk presim që administrata e Biden të jetë në gjendje të formojë një strategji koherente ndaj Kinës edhe brenda Shteteve të Bashkuara. Dhe është mision i pamundur të formosh një qëndrim koherent globalisht ndaj Kinës, i cili do të ishte në mënyrë eksponenciale më i k omplikuar. Sistemi kinez, megjithatë, ka një përparësi kohore në hartimin e një strategjie afatgjate dhe koherente ndaj Shteteve të Bashkuara, dëshmi nga Plani i 14-të Pesë-vjeçar i miratuar vetëm në fillim të këtij viti. K onkurrenca afatgjatë midis dy fuqive, pjesërisht, do të përcaktohet nga strategjia e palëve që është më e mençur dhe më koherente. Në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara kanë një rrugë të gjatë për të bërë./TheDiplomat/Lexo.com.al/e.c.