Rusia nuk po ndalet. Ky është përfundimi i vetëm për të nxjerrë nga lajmet se h akerat e lidhur me shërbimin kryesor të inteligjencës së vendit k omprometuan një sistem email-i të përdorur nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar brenda Departamentit të Shtetit. S ulmi synoi rrjetet kompjuterike të grupeve të të drejtave të njeriut dhe organizatave të tjera k ritike ndaj Presidentit Vladimir Putin.

Microsoft zbuloi dhe publikoi s hkeljen të enjten, duke identifikuar s hkelësin si grupi Nobelium, gjithashtu përgjegjës për operacionin kundër SolarWinds, i cili kohët e fundit hyri në brendësi të qindra kompanive dhe të paktën shtatë agjencive qeveritare. Presidenti Biden njoftoi muajin e kaluar përgjigjen e SHBA ndaj këtij inkursioni: vendosjen e disa s anksioneve ndaj kompanive dhe individëve rusë, d ëbimin e disa diplomatëve dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera “të papara” për të parandaluar k eqpërdorimet e mëtejshme. Sidoqoftë, shumë g oditje u tërhoqën – gjoja për të shmangur p ërshkallëzimin. Tani duket që Rusia jo vetëm që nuk është p enguar, por edhe mund të jetë p ërshkallëzuar, transmeton lexo.com.al.

Duke i shtuar f yerjes ndaj l ëndimit, s ulmi i fundit përfitoi nga e njëjta d obësi në sigurinë kibernetike të vendit ashtu si edhe te SolarWinds: masa mbrojtëse të pamjaftueshme në zinxhirët k ritikë të furnizimit që drejtohen nga ndërmarrja private deri tek njësitë publike më të ndjeshme. Në këtë rast, një email softueri të përdorur gjerësisht nga një kompani e quajtur Constant Contact ishte mënyra për të hyrë brenda. Mesazhet e m ashtrimit u përhapën nga USAID në më shumë se 150 organizata dhe arritën në më shumë se 3,000 llogari.

Këto përmbanin kode të d ëmshme për të lejuar h akerat në sistemet kompjuterike të marrësve, ku ata mund të i nfektonin të tjerët në rrjet ose të merrnin të dhëna. Email-et po vinin gjithnjë e më shpejt dhe gjithnjë e më të f urishëm në prag të zbulimit të përpjekjeve – me sa duket, ata nuk synonin për të d ëmtuar Departamentin e Shtetit, por shoqërinë civile, duke përfshirë grupe që analizojnë politikën e jashtme ruse dhe ato që k undërshtojnë Kremlinin, transmeton lexo.com.al.

Një mësim nga kjo rr ëmujë duhet të ishte mësuar tashmë, që është se zinxhirët e ndjeshëm të furnizimit dixhital duhet të forcohen. Shtëpia e Bardhë lëshoi ​​një urdhër ekzekutiv në fillim të këtij muaji për të ndërtuar standardet bazë me të cilat të gjithë furnizuesit komercialë të qeverisë federale duhet të respektojnë. Kjo duhet të sigurojë një mbrojtje më shumë, por përpjekjet për të kërkuar k ërcënimet dhe për t’i mposhtur ato që gjenden duhet të përmirësohen gjithashtu.

Megjithatë, mbetet një mësim tjetër: Z. Putin nuk do t’i përgjigjet librit tradicional të s anksioneve dhe d ëbimeve duke u tërhequr, por përkundrazi duke përdorur kufijtë e s piunazhit të epokës së internetit dhe duke i shtyrë ata. Z. Biden duhet ta bëjë shumë të qartë se çfarë Shtetet e Bashkuara mund të tolerojnë dhe çfarë jo. Ai duhet të ketë gjithashtu një plan se si të përgjigjet kur një k undërshtar refuzon të dëgjojë./TheWashingtonPost/Lexo.com.al/e.c.