Nga Michael P. Scharf, Paul R. Williams dhe Milena Sterio/ Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Si avokatë që kemi këshilluar pothuajse çdo gjykatë ndërkombëtare k riminale dhe hibride, si dhe mbi dy duzina negociatash paqeje në të gjithë botën, ne kemi parë nga dora e parë pasojat e i njorimit të m izorive në emër të ruajtjes së paqes ose aleancave. Administrata e Biden është përballur me një mundësi historike. Duke etiketuar m izoritë e kryera kundër Rohingya në shtetin Rakhine të Mianmar si g jenocid, administrata e Biden ka një shans për të rikonfirmuar autoritetin moral të Shteteve të Bashkuara mbi të drejtat e njeriut dhe për të udhëhequr bashkësinë ndërkombëtare mbi çështjet e drejtësisë dhe përgjegjësisë. Administrata e Biden-it duhet të flasë me vendosmëri dhe në mënyrë të qartë në favor të mbajtjes së Mianmar-it dhe autorëve individualë përgjegjës, për “k rimin e të gjitha k rimeve”.

Ne e dimë nga afër peshën e m izorive të kryera kundër Rohingya. Në mars dhe prill 2018, firma jonë ligjore, Grupi Ndërkombëtar i Ligjit dhe Politikës Publike (PILPG), me kërkesë të Departamentit të Shtetit të SHBA-së, ndërmori një mision të gjerë për hulumtimin e dokumentacionit të të drejtave të njeriut në k ampe r efugjatësh dhe zonat e vendbanimeve në Bangladeshin lindor. Misioni ynë i hetimit synonte të siguronte një llogari të saktë të modeleve të a buzimit dhe k rimeve të m izorisë të kryera kundër Rohingya në shtetin Rakhine të Mianmar-it dhe të ndihmonte në informimin e vendimeve të politikave në lidhje me llogaridhënien në Mianmar. Ekipi ynë i hetuesve ekspertë intervistoi mbi 1.000 refugjatë Rohingya në k ampet e Cox’s Bazar, duke dokumentuar modele t ronditëse të d hunës, a buzimit dhe s hkeljeve të përhapura të të drejtave të njeriut të kryera kundër Rohingya. Ndër a buzimet janë v rasjet e përhapura, t orturat, p ërndjekjet, p ërdhunimet dhe d huna të tjera s eksuale, transmeton lexo.com.al.

Ekipi ynë, duke përfshirë shumë ish-avokatë të Departamentit të Shtetit, analizoi 15,000 faqe të përgjigjeve të intervistave nga 1,024 pyetësorë. Provat na çuan në përfundimin se ka arsye të arsyeshme për të besuar se g jenocidi, k rimet kundër njerëzimit dhe k rimet e l uftës janë kryer kundër Rohingya në shtetin verior Rakhine. Kur dërguam raportin dhe të dhënat e gjetjeve tona faktike në Departamentin e Shtetit në 2018, administrata Trump zgjodhi të mos etiketojë asnjë nga këto k rime si g jenocid ose k rime kundër njerëzimit, duke përjashtuar Shtetet e Bashkuara nga çdo detyrim ligjor ose moral për të ndërmarrë veprime.

Këtë prill, administrata e Biden demonstroi gatishmërinë e saj për të pranuar k rimin e g jenocidit në një kontekst tjetër, pasi Presidenti Biden u bë Presidenti i parë aktiv i SHBA që i përshkroi zyrtarisht si g jenocid k rimet e kryera kundër armenëve në Perandorinë Osmane. Shtetet e Bashkuara nuk duhet të presin 106 vjet (apo edhe 106 ditë) për të etiketuar në mënyrë të ngjashme k rimet e kryera kundër civilëve Rohingya. Duke pranuar g jenocidin të Rohingya, administrata e Biden ka mundësinë e rrallë të kthejë një g abim të mëparshëm dhe të drejtojë me një qartësi morale në skenën ndërkombëtare. Ndërsa bashkësia ndërkombëtare ka qëndruar kryesisht e heshtur përpara g jenocidit të Rohingya, ne kemi filluar tashmë të dëshmojmë pasojat, transmeton lexo.com.al.

Mbi 18,000 Rohingya janë ri-zhvendosur nga kampet në Cox’s Bazar në një ishull të largët në Bangladesh në gjashtë muajt e fundit. Ata që jetojnë ende në Cox’s Bazar janë përballur me zjarre v dekjeprurëse dhe s hkatërrime të d yshimta të vazhdueshme të shtëpive dhe mjeteve të jetesës. Në vetë Mianmar, kjo heshtje dhe bashkëpunim ka prishur legjitimitetin e qeverisë demokratike dhe ka fuqizuar u shtrinë. Ndërsa Aung San Suu Kyi mbrojti veprimet e u shtrisë së Mianmar-it kundër popullsisë Rohingya para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, ajo m inoi autoritetin e saj moral për të udhëhequr një Mianmar demokratik dhe inkurajoi u shtrinë për t’i dhënë fund rolit të saj udhëheqës, siç shihet në këtë g rusht shteti dhe t razirat e vitit.

Për të siguruar një paqe të qëndrueshme në Mianmar dhe për të siguruar drejtësi, dëmshpërblim dhe një të ardhme shpresëdhënëse për v iktimat e g jenocidit Rohingya, Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin pozicionin e tyre të pushtetit në skenën ndërkombëtare për të udhëhequr me vlera të të drejtave të njeriut dhe të njohin g jenocidin e Rohingya. Si një udhëheqës ndërkombëtar, Amerika mund të jetë “kthyer”, por ajo nuk duhet t’i kthehet biznesit si zakonisht me njohjen e vonuar të g jenocidit./TheDiplomat/Lexo.com.al/e.c.