Instituti i Statistikave (INSTAT) ka hapur aplikimet për rekrutimin e punonjësve në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave që do përmbyllet brenda vitit 2023.

Përmes një njoftimi në faqen zyrtare të INSTAT bëhet me dije se janë hapur aplikimet dhe caktuar kriteret që duhen për t’u bërë pjesë e Censit.

Në njoftim janë specifikuar edhe pozicionet të cilat janë Kontrollor, Supervizor dhe Anketues. Bashkë me pozicionet janë publikuar edhe datat e afateve të aplikimit.

Për më shumë hollësi klikoni linkun e mëposhtëm:

Kliko link